KA-leder Eirik Albrechtsen og Hanne Linge fra Veidekke presenterte og diskuterte Hemmere og fremmere for rapportering av uønskede hendelser og forhold

Oppsummering fra gruppediskusjonen: Hva må til for å etablere en god rapporteringskultur?

 • Hvorfor rapportere uønskete forhold og hendelser?  Læring, hindre gjentakelse, erfaringsutveksling, skape engasjement på skarp ende
 • Felles plattform for rapportering og standardisering av begreper vil muliggjøre læring på tvers i næringen
 • Utfordring for RUH-systemer at det er «strekk i laget» i næringen. Store forskjeller mellom små og store selskaper

 

 • For bedre rapporteringskultur:
  • Tydeliggjøre hvorfor det rapporteres.
  • Dyrke rapportering av RUHer som fører til færre ulykker med alvorlige konsekvenser (rapporter om høy potensiale hendelser vs rapporter om gamle brødskiver).
  • Bruke VO-tjenesten til å mobilisere bedre rapportering blant fagarbeidere.
  • Bygge inn sikkerhet som del av fagarbeideres profesjonsidentitet.
 • RUH-rate som indikator kan gi for mye fokus på tellekant og ikke på innhold og kvalitet i rapportene.

Presentasjonen fra møtet finner du bak illustrasjonen ovenfor.

Neste møte i KA SiP er den 2.12.  Da får vi besøk av Stig Winge fra Arbeidstilsynet. Tema: Bakenforliggende årsaker til alvorlige ulykker – praktiske implikasjoner.  Påmelding pågår.