Arbeids- og sosialdepartementet har fastsatt en rekke endringer i byggherreforskriften som trådte i kraft 1. januar 2021

Endringene er i hovedsak presiseringer i forskriftstekstene, samt nye eller endrede krav. I KunnskapsArena Sikkerhetsledelse i Prosjekter 10. februar 2021 ble det satt lys på viktige endringer i Byggherreforskriften, knyttet til styring av ulykkesrisiko i bygg- og anleggsprosjekter og hva vi tenker om effektene av dem – sett fra henholdsvis byggherre-, rådgiver- og entreprenørperspektiv.

Tusen takk til Morten Stavseth (Sporveien), Arild Berglund (Skanska) og Liv Strøm (Norconsult) som belyste temaet. Det var rundt 90 personer som deltok (av drøyt 140 påmeldte).

Presentasjoner:

Eirik Albrechtsen

Morten Stavseth

Arild Berglund

Liv Strøm

 

Neste møte i KA SIP blir torsdag den 8. april. Tema: Barrierer.