28.05.21

Tirsdag 8. juni ble Møte nr 6 i KunnskapsArena Sikkerhet i prosjekter avholdt i Teams, med godt over 70 påmeldte. Tema var Digitalisering og forutseende sikkerhetsindikatorer, basert på Forskningsprosjektet Forutseende sikkerhetsindikatorer i bygg- og anleggsbransjen, finansiert av ProsjektNorge

Nathaniel John Edwin fra Safetec presenterte arbeidet som er utført for å vurdere potensialet for bruk av maskinlæring og stordata (Big Data) til forutseende sikkerhetsindikatorer.

Arbeidet har i hovedsak vært en kartlegging av hvordan entreprenører og byggherrer samler inn relevante kvalitativ og kvantitativ data (hovedsakelig HMS-data), hvilke digitale løsninger for datainnsamling som anvendes i dag og hvordan data analyseres, presenteres og anvendes.

Denne informasjonen er så brukt til å vurdere hvilke data som kan analyseres, sammenstilles og presenteres som evt. forutseende indikator for bygg og anlegg. Et viktig fokusområde er å identifisere hvordan og hvilke digitale verktøy for dataanalyse (eks. maskinlæringsalgoritmer for stordata) som kan anvendes i et slikt arbeid.


foto Nathaniel John Edwin

Nathaniel J. Edwin er senior sikkerhetsingeniør ved Safetec Nordic AS. Han har lang erfaring med bruk av digitalisering og dataanalyse innenfor sikkerhetsfagfeltet. Nathaniel har vært leder for arbeidspakke «digitalisering» i forskningsprosjektet Forutseende sikkerhetsindikatorer i bygg- og anleggsbransjen.

foto av Eirik Albrechtsen

Eirik Alberechtsen leder KunnskapsArena Sikkerhet i prosjekter.  Eirik er professor ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU.