Tema for KunnskapsArenas Sikkerhetsledelse i prosjekter 13.desember 2022 var «Hva kjennetegner innhold i en god SHA-plan og hva kjennetegner god bruk av SHA-planer?»

Et aktuelt tema og gode innledere.  138 påmeldte.

Spørsmålet ble belyst i tre perspektiver:

  • Wenche Solberg, Multiconsult: Hva skal SHA-planen inneholde? Fallgruver for SHA-planer
  • Henrik Nyeng, Statsbygg ; Hvordan bruker byggherre SHA-planen i praksis? Hva er bra og dårlige tiltak i planen?
  • Arild Berglund, Skanska:  Hva kjennetegner innholdet i en god SHA-plan sett fra arbeidsgiverperspektivet? Hvordan bruker arbeidsgivere SHA-planen?

KunnskapsArenaen ble avsluttet med en god diskusjon om SHA-planer.

Neste møte blir også i Teams, den 25. januar. Det vil handle om RIFs rykende ferske SHA veileder.

 

 

Lenker til innlegg:

Eirik Albrechtsen, NTNU

Wenche Solberg, Multiconsult

Henrik Nyeng, Statsbygg

Arild Berglund, Skanska


Lenke til opptak distribueres til PN-partnere på forespørsel.

Opptak fra Prosjekt Norges KunnskapsArenaer er forbeholdt partnerne, og skal ikke distribueres utenfor dette nettverket uten samtykke. Spørsmål rettes til senterledelsen@prosjektnorge.no


foto Arild Berglund

Arild Berglund er seniorrådgiver sikkerhet i Skanska Norge AS og har arbeidet med HMS i Skanska siden 1993. 

portrettbilde Wenche Solberg

Wenche Solberg er en av de mest erfarne HMS-rådgiverne i Multiconsult og har jobbet i mer enn 30 år med HMS både som rådgiver / konsulent og i Arbeidstilsynet.

portrettbilde Henrik Nyegng

Henrik Nyeng er utdannet byggingeniør, og har en mastergrad i helse, miljø og sikkerhet fra NTNU. Han har siden 2019 jobbet som SHA-rådgiver i Statsbygg. 

foto av Eirik Albrechtsen

Eirik Alberechtsen leder KunnskapsArena Sikkerhetsledelse i prosjekter.  Eirik er professor ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU.