Det første møtet i KunnskapsArena Systematisk Ferdigstillelse ble gjennomført på ZOOM, onsdag 17. juni 2020.

Prosjektøkonom og PhD-kandidat Teresa Beste, Statsbygg, holdt et interessant innlegg om effekten av systematisk ferdigstillelse i Statsbygg, og det var spørsmål og meningsutveksling omkring dette. 

Neste møte planlegges i september/oktober, inntil videre da også med verktøyet ZOOM. Kom gjerne med forslag til hovedinnlegg til Tore Aalberg.

modell av effekt av systematisk ferdigstillelse