Onsdag 23. september var over 20 deltakere samlet for et webinar om deling av erfaringer med VDC.

Webinaret startet med en presentasjon av deltakerne, og introduksjon av KA-leder Eilif Hjelseth. Deretter holdt Katrin Johannesdottir og Marius Sortland-Myklebust fra Skanska Anlegg en svært interessant presentasjon der er de delte sine erfaringer med bruk av VDC i ulike prosjekter. De la vekt på at prosjektene måtte fungere som en læringsarena slik at de kunne kontinuerlig bygget kompetanse i bruk av alle de elementene som inngikk i inngår VDC.  Coronasituasjonen har vært en utfordring som har pushet endringer i å jobbe digitalt på. For å jobbe på digitale flater (programvare og utstyr) er det viktig at disse har en lav terskel, slik at alle blir med på fra start på hele prosessen.

Ved bruk av VDC i Skanska legger de vekt på samlokalisering av alle relevante fag – enten det er fysisk eller digitalt. God planlegging er sentralt, og her har de lang og god erfaring med bruk av Last Planner / lappeteknikk. Dette gjorde at transformasjonen til å jobbe digitalt med bruk av Miro fungerte svært bra.  Når det gjelder digitale leveranser så spiller MMI en sentral rolle. Her kan vi også legge til at Skanska og Katrin Johannesdottir har vært aktive i utviklingen av MMI-en for samferdsel. De fremhevet også at målinger og både prosess og produksjon er sentralt for å få til en kontinuerlig forbedring.

Skanska har svært positive erfaringer med VDC i ulike typer prosjekter. Det bidrar først og fremst til vesentlig bedre samarbeid. Utfordringer blir løst før de blir problemer. Erfaringer viser også at man får bedre lønnsomhet og sikrere fremdrift. Her er det en utfordring å få dokumentert om dette skyldes VDC, eller andre forhold. Det er derfor behov for bedre målinger av effektene fra VDC.

Etter dette ble det åpnet for en aktiv diskusjon det er deltakerne delte ulike erfaringer med hverandre. Det ble brukt både chat og åpen mikrofon.

Håvard Sommerseth fra Sporveien i Oslo holdt en kort presentasjon om sine «nybegynner-erfaringer» med innføring av VDC i firma og prosjekter der ingen (eller svært få) har erfaring med dette fra tidligere.

På slutten tok vi opp tema for kommende webinarer. Her kom det fram at målinger (metrics) var et sentralt tema for en kommende workshop. I tillegg var det interesse for å dele erfaringer med hvordan det er å starte opp med VDC i firma og prosjekter som ikke har gjort dette tidligere.  Håvard vil  tilby en mer detaljert presentasjon av sine varierte erfaringer etterhvert.

Vi tar gjerne imot forslag til flere som vil presentere sine erfaringer med innføring og bruk av målinger, og fra oppstart med VDC. Vi tenker å følge opp med minst to webinarer i denne KunnsksapsArenaen i løpet av høsten.

Presentasjonene finner du på venstre side. (Presentasjonen fra Skanska er foreløpig ikke lagt ut)