Siste nytt fra energinorge.no:

Energi Norge er blitt partner i Prosjekt Norge sin energiklynge. Målet er å samle aktører for å dele erfaringer om prosjektarbeid, noe som kan gi stor samfunnsøkonomisk gevinst.

– Vi ønsker med dette å styrke prosjektkompetansen i bransjen. Ved å bli partner i Prosjekt Norge sitter vi tett på forsknings- og utviklingsfeltet innen prosjektgjennomføring, sier kompetanserådgiver Brynhild Totland i Energi Norge.

Stor gevinst

Bransjeklyngen Energi favner blant annet kraftprodusenter og olje- og gassektoren. Målet med klyngen er å bringe de ulike aktører sammen for å dele erfaringer og kunnskap om prosjektutvikling, -ledelse og -gjennomføring.

Hvis bransjen greier å effektivisere inntil fem prosent gjennom standardisering og bedre gjennomføring, vil dette utgjøre en samfunnsøkonomisk gevinst på rundt syv milliarder kroner, sier Totland.

Det er allerede etablert en felles innkjøpsstandard, KOLEMO, som Energi Norge har utviklet i samarbeid med bransjen.

Inviterer til workshop

Som et første tiltak i samarbeidet med Prosjekt Norge, inviterer Energi Norge til en åpen workshop for å komme med innspill til utviklingsprosjekter fremover.

– Workshopen er relevant for prosjekteiere og prosjektledere, men også leverandører, konsulenter og entreprenører. Det blir en god anledning til å høre mer om bransjesamarbeidet og veien videre, avslutter Totland.

Workshopen avholdes torsdag 11. april og er gratis.