Kåringen av årets prosjekt har vært satt på pause i årene med Covid-19, men nå gjenopptar vi tradisjonen!

Prosjekt Norge inviterer deg til å være med å nominere det som normalt ville vært årets prosjekt 2022, men der vi nå aksepterer som kandidater prosjekter som har blitt avsluttet i perioden 2020 til 2022.

 Vi ønsker nominerte kandidater som har utmerket seg gjennom:

  • Å ha full kontroll på de grunnleggende resultat-parameterne, dvs. levert avtalte leveranser med riktig kvalitet, overholdt tidsplan og budsjett samt tilfredsstilt HMS-målsetninger
  • Å ha vist seg nyskapende innen prosjektledelse ved å ha tatt i bruk innovative metoder eller verktøy eller ved å ha bidratt til særlige positive effekter for nøkkelinteressenter, inkl. bedre bærekraft
  • I år vil det også være positivt om prosjektet har tatt gode grep for å håndtere økte kostnader og problemer med leveranser gjennom verdikjedene

Frist for å melde inn nominerte prosjekter er 14. mars 2023, og sendes til senterledelsen@prosjektnorge.no

Nominasjonen kan være nokså kort og inneholde:

  • Kort beskrivelse av prosjektet
  • Nøkkeltall for resultater
  • Beskrivelse av nyskapende praksis
  • Andre forhold som gjør prosjektet til en verdig kandidat til årets prosjekt 2022

For spørsmål om aktuelle prosjekter, kontakt Prosjekt Norge ved senterleder Bjørn Andersen bjorn.andersen@ntnu.no eller Anne Live Vaagaasar anne.l.vaagaasar@bi.no