Klynge IKT

 Beskrivelse

Målet med fagklyngen er at arbeide frem konkrete forslag på forskningsprosjekter rettet mot store IKT prosjekter. Ei slik fagklynge kan være et godt tilskudd til eksisterende fagklynger innen IKT gjennom å arbeide konkret mot å få iverksatt forskningsprosjekt. Behovet for forskning er godt tilstede, men de fleste klynger har fokuset på utveksling av eksisterende kunnskaper og erfaringer.

Temaer for videre arbeid:

  • Nyttestyring/gevinstrealisering, kopling til usikkerhetsstyring
  • Innhenting av prosjektdata for analyse (ex post, prestasjonsdata, osv.)
  • Bimodal utvikling (sette opp et prosjekt for ulike effekter gjennom ulike mekanismer, for eksempel innovasjon og kvalitet)
  • Nettverksanalyse av interessenter (gjerne koplet mot kontinuerlige leveranser, DevOps)
  • The tipping-point-of-agile-methods, hvor går man over en grense for kompleksitet/andre faktorer der smidig ikke lenger er egnet
  • Eksperimentbasert utvikling, kontinuerlige leveranser, osv.
  • Anvendelse av IKT for strategi- og forretningsutvikling i virksomheter

Samlinger:

17.10.2017 ? Oslo 

Første ordinære møte for etablering av fagklynge

Deltagere som har vært med på klyngen:

NTNU Arne Fjerdrumsmoen Simula/HIT/UiO Magne Jørgensen  Sintef/NTNU Torgeir Dingsøyr  BI Kim Van Oorschot  UiB Bjørnar Tessem  Atkins Elisabeth Krogh  Sintef/NTNU Nils Brede Moe  Prosjekt Norge Bjørn Andersen, Stein Mjøen