Tid: Torsdag 11. april 2019, 0800-1400
Sted: Norsk Hydro ASA, Vækerø
Arr: SINTEF og PROSJEKT NORGE

 

FERDIG! er en kunnskapsarena for systematisk ferdigstillelse som ble etablert i november 2018. Gjennom FERDIG! deler aktører fra bygg og anlegg, industri, olje og gass og IKT erfaringer knyttet til hvordan tidlig involvering, god planlegging, rutiner og effektive verktøy bidrar til systematisk ferdigstilling av prosjekter.

Møtet gjennomføres med presentasjoner og felles diskusjon om dagens status for fagområdet basert på veilederen for systematisk ferdigstillelse fra BA2015 (ledet av Tor Hoel, ÅF Advansia) og overføringsverdi og lærdom mellom landbasert industri, olje og gass og bygg og anlegg (ledet av Julien Goutal, Norsk Hydro). 

Arrangementet inkluderer lunsj og er gratis.

Tor I. Hoel, Prosjektleder, ÅF Advansia

Tor har lang fartstid i bransjen og erfaring fra store prosjekter. Han deler sine erfaringer knyttet til arbeidet med Veileder for systematisk ferdigstillelse, en bestilling fra BA2015. Han deler også sine refleksjoner om veien videre.

Julien Goutal, Head of Project Completion, Norsk Hydro ASA

Julien har en sentral rolle i Hydro innen completion og deler sine erfaringer knyttet til dette. Han vi gå inn på hva landbasert industri kan lære av olje og gass, samt dele erfaringer fra teknologipiloten på Karmøy.

Les mer om FERDIG:

FERDIG! – Informasjonsskriv

Agenda

08:00-08:30   Innledning v/ interimstyret

08:30-09:30   Veileder systematisk ferdigstillelse

Tor I Hoel, ÅF Advansia AS, deler sine erfaringer med utarbeidelse av veileder, samt anbefalinger fra BA2015 med tanke på veien videre.

09:30-09:45   Pause

09:45-10:45   Systematisk ferdigstillelse i Hydro – Hva er hensikten?

Julien Goutal, Norsk Hydro ASA, deler erfaringer med systematisk ferdigstillelse i sine prosjekter, samt refleksjoner rundt hva landbasert industri kan arve fra olje og gass.

10:45-11:30   Lunsj

11:30-12:30   Julien Goutal deler erfaringer fra teknologipiloten på Karmøy og tanker om veien videre.

Q&A og refleksjoner i plenum.

12:30-12:45   Pause

12:45-13:30   Avslutning/oppsummering