Dagens tema: Høyt Presterende Team som innovasjonskraft

Interessen var stor med over 90 påmeldte.

Her fikk de fremmøtte bl.a. råd om hva du gjøre og hva du ikke skal gjøre, som leder for virkelig å skape riktige forutsetninger for HPT. Det ble presentert eksempler på hvordan man bygger kultur for å skape HPT, og veileder og rapport fra arbeidet ble presentert.

Følgende ble gjennomgått

  • Mål, arbeidsform og innsikter fra utviklingsprogrammet for Høyt presterende team. Ole Jonny Klakegg og Lars Kristian Hunn
  • Råd for å skape/ikke skape riktige forutsetninger for HPT
  • Lansering av veileder og rapport, v/ Irene Aarrestad Meier, Norconsult, Bjørn Varegg,  Sykehuset Tønsberg, Erik Dammen og Lars Kristian Hunn, Marstrand
  • Hvordan utfordre etablert praksis og tankesett?! – Refleksjon om verdipotensialet i HPT som innovasjonskraft
  • Gruppediskusjoner og innledning om ledelsesfilosofi og trening v/Arild Mathisen , Nye Veier
  • Oppsummering og veien videre

Tusen takk til alle innledere og bidragsytere til HPT Veileder og Rapport!

Det ble arbeidet godt og engasjert i gruppene, og vi noterte at her kunne vi godt ha satt av enda mer tid.