Årets første møte i KunnskapsArena for Prosjektplanlegging (tidligere benevnt som CoP Prosjektplanlegging ) blir hos Skarpe, ved Rune Døssland.

Sted: Skarpe AS, Drammensveien 127, 0277 Oslo
Tid: tirsdag 28.01.2020, kl 11:30 til 15:00.

Vi har varmet opp omkring tema og innhold, og arbeidstittel er:

«Bruk av IT både som verktøy og leveranse i prosjektplanlegging og -gjennomføring – med vekt på utfordringer og erfaringer knyttet til dette».

Vi satser på å fortsette vår arbeidsform med balansert vekt på innledningsforedrag og diskusjon basert på deltakernes erfaringer og tar gjerne innspill på dette.

Hei, som tidligere annonsert, velkommen til årets første møte i «KunnskapsArena Prosjektplanlegging» tirsdag 28.01.2020 1130-1500 hos Skarpe AS i Drammensveien 127, Oslo. Vårt aldeles nye medlem Rune Døssland fra Skarpe AS er vertskap for møtet. Jeg kommer til å være ute i god tid og kan kontaktes på 90698006 hvis det er spørsmål om veien, ellers finner dere Googlekart på selskapets hjemmeside.

Kjøreplan:

  • Lunch og mingling (1130-1200)
  • Presentasjonsrunde og forventninger
  • Innledning ved Tore Aalberg
  • Velkommen til Skarpe
  • Hovedinnlegg: IKT som prosjektverktøy og leveranse i store komplekse prosjekter – utfordringer og erfaringer, med Rune Døssland
  • Workshop, diskusjon – forsøksvis ledet av Tore Aalberg/Rune Døssland
  • Oppsummering og refleksjon, innspill til neste møte – Tore Aalberg

Du kan også sende meg mail om du kan delta eller ikke.  Arrangementet er fulltegnet.

 

Vennlig hilsen
Tore Aalberg

tore.aalberg@consensus-training.no