Webinar om anvendt psykologi i VDC/byggeldelse ble avholdt tirsdag 25. august. Som tittelen viser var dette på engelsk. Hovedinnlegg fra professor Jacqueline Wheatcroft fra University of Gloucestershire i England

Her finner du mer informasjon om professor Whatcroft: https://www.glos.ac.uk/academic-schools/natural-and-social-sciences/staff-profiles/pages/s2116110-jacqueline-wheatcroft.aspx
Innledningen ble holdt av NTNU-forskeren Sujan Sujesh og Eilif Hjelseth.

 

Det var i underkant 20 deltakere fra hele næringen og forsking som deltok. Webinaret var lagt opp som en kombinasjon av presentasjoner, bruk av Mentimeter (hvor deltakerne kunne komme med sine synspunkter om ulike tema og spørsmål), i tillegg til chat/åpen mikrofon. Dette var en god kombinasjon som vi vil gjenta på kommende webinarer.

Professor Wheatcroft la vekt på hvordan man kunne anvende faglige metoder fra psykologien for å få bedre innsikt i hvordan samarbeide fungerer – og hvorfor det fungerer som det gjør. Her kom hun med flere eksempler fra andre næringer på hvordan de hadde tatt i bruk psykologiske fagkunnskap for å utvikle bedre metoder for å løse praktiske oppgaver. Eksempler på det hun hadde vært med på å utvikle var en intervju-protokoll – et verktøy for å stille spørsmål. Som retts-psykolog har hun vært med på å utvikle prinsipper for hvordan aktorer kan spørre ut siktede på en måte som gjør at man får sannere svar. Her kan byggenæringen følge opp med f.eks. å utvikle en samspillsindeks, eller spørsmål som kan benyttes til evaluering av samspill i ulike praktiske sammenhenger.

Hun fremhevet den praktiske siden – at de metoder som man bruker for kartlegging og evaluering av samspill må knyttes til praktisk bruk – både for å innhente opplysninger, bearbeide disse og presentere disse på en måte som gjør at man kan følge opp med konkrete tiltak. For å få til dette må man jobbe tverrfaglig, og her kan personer med psykologisk fagkunnskap være nyttig å ha med.

Næringen og NTNU satser mye på VDC, Lean, digitalisering, nye kontraktsformer og lignende. Selv om det gjøres det mye bra innen kompetanseutvikling, utvikling av nye metoder og digital teknologi, kan vi stille spørsmål om vi har vi god nok oversikt over hva som finnes hva som er under utvikling.

Hvordan kan dette innlemmes på en måte som støtter praktisk prosjektplanlegging og -gjennomføring?  Økt integrasjon mellom mennesker, prosesser og teknologi er derfor foreslått som tema for neste webinar i høst.

Her finner du presentasjonene: