Den ferske KunnskapsArenaen (KA) i VDC (Virtual Design Construction) skyter fart fra første samling. Dette er en viktig satsing innen digitalisering i Prosjekt Norge og dette vil nok ha stor nytteverdi verdi fremover.

Les hele artikkelen i ByggindustrienVDC-artikkel_p16_Bygg_1919

Vi har stor tro på fortsettelsen.  KA VDC er en tverrfaglig arena hvor bestiller og leverandører møtes, utveksler kunnskap og erfaringer og tar med seg dette hjem til egen organisasjon. Vi forventer også at disse møtene vil gi grobunn for flere forskningsprosjekter, som igjen vil gjøres om til verdiskaping i bedriftene.

Neste møte blir hos Statsbygg den 26. februar.