Modell av bygninger

Kunnskapsarenaen Prosjektplanlegging starter opp igjen 2. mars med et innledende Teamsmøte. Alle som er interessert bes om å melde seg på for å få tilsendt link til møtet.

Deltagerne får mulighet til å komme med innspill og forslag på både tema og innledere.

Sammen jobber vi for å løfte kvaliteten på prosjektene både med hensyn til lønnsomhet og bærekraft.

Hilsen fra Tore:

Hei alle venner av prosjektfaget. Håper dere alle har kommet helskinnet gjennom Corona-årene. Vår KunskapsArena Prosjektplanlegging har ligget i dvale i 2021, blant annet fordi jeg har vært prosjektleder igjen og hatt hendene fulle. Flere har tatt kontakt med Prosjekt Norge om å komme gang igjen – og dette er et forsøk på å få til det. Det ligger an til delvis åpning av samfunnet igjen akkurat i dag, positiv stemning og mye optimisme – la oss satse på at vi ikke får flere «setbacks». Etter hvert håper vi å komme tilbake til fysiske møter og kanskje tilhørende smørbrød også.

Vi inviterer Prosjekt Norges partnere* til et reoppstartsmøte for KunnskapsArena Prosjektplanlegging 2. mars 1005-1125 på Teams. Du får tilsendt lenke når du melder deg på. Hovedhensikten er å reetablere kontakt mellom medlemmene. Jeg vil ha en åpning med litt historikk om gruppen vår og et lite innlegg om prosjektfaget. Deretter blir det idédugnad på framtidige tema vi kan ønske å diskutere – og hvorledes vi skal legge løpet.