foto av Bassam Hussein

Presentasjon:

slide om stage 2 inter-project learning

Med Bassam Hussein, Førsteamanuensis ved NTNU, Maskinteknikk og produksjon (MTP). I denne samlingen tok vi for oss læring mellom prosjekter (inter-project learning) i organisasjoner.

Problemstilling: Hva må til for å fange opp, spre og gjenbruke erfaringer og kunnskaper fra ett prosjekt til det neste, eller til resten av organisasjonen?

Det ble bl.a. presentert et rammeverk for identifisering av lessons-learned fra prosjekter som kan muliggjøre gjenbruk av kunnskaper og erfaringer mellom prosjekter.

Konklusjoner fra dagens tema:

  • Relevansen av læringspunktene for fremtidige prosjekter bør være sikret
  • Utvikle egne indikatorer for å vurdere effekten av læring på individ-, prosjekt- og organisasjonsnivå
  • Alle i prosjektet, fra enkeltpersoner, team og toppledelse skal ha tilgang til forskjellige forum, møtepunkt, prosjektgjennomganger eller uformelle læringsmiljøer
  • Forumene skal gi mulighet for enkeltpersoner å forklare åpent hvorfor noen ganger ting har gått feil eller rett, ikke bare hva som kan gå galt eller riktig
  • Møtene bør ordnes på tvers av prosjekter med jevne mellomrom for å oppmuntre og understreke viktigheten av å dele kunnskap
  • Kompetanseutviklingsprogrammer bør inkluderer økter om leksjoner fra tidligere prosjekter.
  • Koble til og integrere individenes kunnskap krever mye mer oppmerksomhet til holdninger enn fokus på f. eks  å etablere flere prosedyrer, rutiner, rapporter, prosjektgjennomgang, systemer eller å bygge kunnskapsregister
  • Anerkjenn det organiske forholdet mellom læring og forbedret ytelse

 

Det er stor interesse for temaet og derfor planlegges også en egen KunnskapsArena om læring i/fra prosjekter. Første møte:  24. mars. Meld deg på.

 

Hvilke tema kan du tenke deg å få på den agendaen? Gi innspill her:

[contact-form to=»wenche.langholm@ntnu.no» subject=»Innspill til KA Læring i prosjekter»][contact-field label=»Innpill» type=»textarea» required=»1″][contact-field label=»Navn» type=»name» required=»1″][contact-field label=»Tittel» type=»text»][contact-field label=»E-post» type=»email» required=»1″][/contact-form]