CoP Lean Byggeprosess nr. 4 ble avholdt 6 juni i Tromsø, ved CONSTO og UNN.

UNN har vært byggherre for A-fløya, der lean er anvendt.  UNN har 10 års erfaring med bruk av lean i driften av sykehuset. Hege Andersen holdt innlegget «Kontinuerlig forbedring – fra stadige endringer til varige forbedringer»

CONSTO har også arbeidet i flere år med leanprinsipper.  Jens Solvang holdt innlegget «Involverende bygging i Consto».

Les mer her: