Månedsblikk juni/juli 2017 fra Prosjekt Norge, ved senterleder professor Bjørn Andersen.

For mange er ferien over, vi håper dere alle har hatt en fin sommer! Dette nyhetsbrevet dekker både juni og juli, der noen viktige resultater/aktiviteter var:

Forskning:

– Difi koordinerer som kjent et arbeid med pilotutprøving av Best Value Procurement i norske prosjekter. 8. juni var det avholdt erfaringsdelingsdag blant pilotene, se artikkel om erfaringene som ble presentert. Flere forskere fra Prosjekt Norge er involvert i arbeidet og flere studenter fra NTNU, BI og UiA er knyttet til arbeidet.

Kunnskapsnavet/formidling:

– På fagdagen til Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF) 19. juni ble det arrangert et seminar om nye kontraktsformer. Tre store byggherrer, Statens vegvesen, Nye Veier og Bane NOR, presenterte sine strategier og erfaringer, representert ved Jan Egil Eilertsen, Erik Smith og Cathrine Murstad. Samtidig ble det gitt en innføring i de forskjellige kontraktsformene av Olav Torp fra NTNU.
– På EURAM konferansen i Glasgow 21.-24.juni arrangerte Ole Jonny Klakegg en workshop om temaet ”Choice of Project Delivery Models – Situational or fitted?”. Det inneholdt fire korte innlegg og heftig debatt.

Prosjekt 2017 går, som alle vet, av stabelen 8. november. Konferansen har fått ny hovedsponsor i Omega AS og vi ser virkelig frem til å arbeide videre med å styrke konferansen som et av årets høydepunkter innen prosjektledelse. Dette er en viktig arena hvor både bestillere og leverandører av store og små prosjekter møtes.

– SpeedUp arrangerer SpeedUP forum 2017 15.-16. august, i år er det ÅF Engineering på Lilleaker som er vertskap.

– CoP tidligfase avholder ny samling 22. august, kl. 12-16, hos ÅF Advansia i Oslo. Agenda kommer om kort tid, men fokus vil være på ny teknologi og hvordan dette hensyntas i tidligfasen og fremskrivning/kapasitetsdefinering som skjer da.

– Måleprosjektet, som har fasilitert pilotutprøving av CII 10-10 for prestasjonsmåling og benchmarking av prosjekter, arrangerer møte 24. august kl. 9-12 hos Statnett i Oslo for å informere om systemet og dets muligheter for virksomheter som enda ikke har prøvd det. Send e-post for å markere interesse for å delta.

– Nettverket Lean Construction Norge (LC-NO) feirer sitt tiende jubileum i år, og arrangerer i den anledning et stort gratisseminar om Lean Construction i Oslo den 30. august.

– Sammen med OPAK arrangerer Prosjekt Norge en ettermiddagssamling med temaet «Kvalitet og konflikter i norsk byggebransje» den 7. september. Innledningene blir holdt av Per Morten Johansen, administrerende direktør i Omsorgsbygg Oslo KF, og Ståle Rød, konsernsjef i Skanska Norge AS.

Forskere tilknyttet Prosjekt Norge har publisert ny forskning:

– Boken ”Cambridge Handbook of Organizational Project Management” ble nylig publisering, redigert av  Shankar Sankaran (University of Technology, Sydney), Ralf Müller (BI) og Nathalie Drouin (Université du Québec à Montréal), også med flere bidrag fra Ralf
– Müller, Ralf: Governance and Governmentality for Projects: Enablers, practices and consequences, Club of Montreal biz Symposium; 2017-06-07 – 2017-06-08
– Müller, Ralf: Governance and Governmentality for Projects: The role of the PMO, The PMO Conference; 2017-06-07 – 2017-06-07
– Müller, Ralf: Leadership in Projects. Personalities and Approaches, PROLOG Conference; 2017-05-11 – 2017-05-12
– 9th Nordic Conference on Construction Economics and Organization ble arrangert 13.-14. juni i Gøteborg, med et stort antall bidrag fra fagmiljøene tilknyttet Prosjekt Norge:
–       Enhancing Stakeholder Management Competences in Construction Projects using Serious Games, Anandasivakumar Ekambaram, Sobah Abbas Petersen
–       Architectural qualities in protected buildings, Mari Oline Giske Stendebakken, Nils O.E. Olsson
–       Sustainability of Building Projects in Urban Planning – A New Evaluation Model, Ole Jonny Klakegg, Rolf André Bohne, Ola Lædre
–       Information Flow Between Design and Production, Frode Gresseth, Jardar Lohne, Ola Lædre, Fredrik Svalestuen
–       Implementation of Early Contractor Involvement (ECI) in Norwegian Bridge Projects Procurement, Paulos Abebe Wondimu, Eyuell Hailemichael, Fredrik Svalestuena, Ali Hosseini, Jardar Lohne, Ola Lædre
–       Contract Strategies in Hospital Projects, Vegard Stengel, Simen Drogset Børstad, Ali Hosseini, Jardar Lohne, Ola Lædre
–       Downfall in the Oil Price; Challenges and Opportunities for the Construction Industry, Sara Hajikazemi, Nils Olsson, Anandasivakumar Ekambaram, Bjørn Andersen, Jan Alexander Langlo
–       Cost development in Norwegian public construction projects, Daniel André Danielsen, Olav Torp, Atle Engebø, Ola Lædre, Jardar Lohne
–       Drivers of industrialization in Norwegian building and construction projects, Andreas Økland Nils O.E. Olsson
–       Homines Oeconomici or Moral Saints? On the Purpose of Educating Civil Engineers, Jardar Lohne, Frode Drevland, Tina Åsgård, Tore Hoven, Ola Lædre , Truls Ryum
–       Defining education to support sustainable operation of buildings in the Nordic Countries, Martine Buser, Marit Støre-Valen, Erling Buus Olsen, Kathrine Amtkjær Lauridsen, Mattias Straub
–       Learning across disciplines – Use of the Constant Comparative Method, Vegard Knotten, Geir K. Hansen, Fredrik Svalestuen , Ola Lædre
–       Norwegian contractors’ professional ethics and outward ethical credibility – the case of ethical framework, Atle Engebø, Ola Lædre, Daniel A. Danielsen Jardar Lohne
–       What are the practical tools for planning and managing time in projects? – A study in Norwegian organizations, Anandasivakumar Ekambar, Trine Marie Stene, Agnar Johansen, Einar Michelsen
–       Experiences with Interstitial Space in Norwegian Hospitals, Maiken Veium Schatveta, Marit Støre-Valen, Jardar Lohne
–       Bridging strategic quality assurance (QA) regime with operational initiatives for better project decisions, Alemu Moges Belay, Ole Jonny Klakegg, Olav Torp
– 13th IRNOP conference, med undertittel ”The Modern Project: Mindsets, Toolsets, and Theoretical Frameworks”, ble arrangert 12.-14. juni i Boston, også her med flere bidrag fra Norge:
–       Muller, Sankaran, Drouin, Vaagaasar, Bekker & Jain: A theory framework for balancing vertical and horizontal leadership in projects
–       Drouin, Muller, Sankaran, Vaagaasar, Nikolova & Jain: Balanced leadership in projects: The concept of socio-cognitive space to support the building of organizational capabilities. The “Project Hat”
–       Schoper, Wald, Ingason & Fridgeirsson: Projectification in Western economies: A comparative study of Germany, Norway, and Iceland
–       Gro Holst Volden, Bjørn Andersen: The hierarchy of public project governance schemes: An empirical study of principles and practices in Norwegian ministries and agencies
–       Kimiyoshi Oshikoji & Bjørn Andersen: Aggregating project level performance data into organization and industry insight

Partnerskapsmassen/samarbeidsrelasjoner:

– På styremøtet 7. juni ble det vedtatt en rekke endringer i Prosjekt Norges strategi og virkemidler for implementering av denne. Vi kommer tilbake med fyldigere informasjon om dette senere i høst, men ett moment er at Prosjekt Norge skal arbeide aktivt for å etablere samarbeid med andre klynger/organisasjoner som dekker prosjektorienterte bransjer. Til dette ønsker vi svært gjerne innspill om relevante, mulige samarbeidspartnere. Det er allerede etablert kontakt med Green Petroleum Cluster (GPC) for å diskutere mulig samarbeid.
– Den nye organisasjonen i Bane NOR begynner å sette seg, dermed er det gjort endringer i styrerepresentasjonen i Prosjekt Norge. Birger Steffensen, leder for Økonomi og Styring i Utbygging, er nytt styremedlem, mens Ruth Tuven fortsetter som vararepresentant