Kjære alle som er involvert i eller har interesse for Prosjekt Norge,

Da er vi kommet til den travle førjulstiden, håper alle puster dypt og kommer seg gjennom til juleferie uten noen ”uønskede hendelser”. November var for Prosjekt Norge en viktig måned, med prosjektkonferansen og mye annet som har skjedd:

• Forskning:
o Styremøtet i BAE-programmet hadde møte 24. november og vedtok et nytt prosjekt: Hva kjennetegner prosjekter som har en god sikkerhetsprestasjon? Prosjektet starter opp i januar 2018 og bygger på det eksisterende prosjektet Utvikling av proaktive sikkerhetsindikatorer i BAE-bransjen. Prosjektet ledes av Eirik Albrechtsen ved NTNU Industriell Økonomi.

o Forskningsprosjektet ”Organisering av store, komplekse prosjekter” er nå sluttført og sluttrapport foreligger, skrevet av Anne Live Vaagaasar og Lena E. Bygballe.

o Måleprosjektet, med utprøving av målesystemet CII 10-10, er nå avsluttet og det er utarbeidet både sluttrapport, veileder for bruk av systemet og rammene for etablering av en medlemseid forening, Nordic 10-10, som skal drive systemet videre i Norge (og Norden).

o I forbindelse med videreføringen av søknadsprosessen for FERDIG-prosjektet ønsket deltagerne i konsortiet at det ble etablert en kunnskapsarena hvor man kan utvikle god praksis for systematisk ferdigstillelse. Dette skal skje ved at virksomheter på tvers av oljenæringen, byggenæringen og anleggsnæringen deler sine erfaringer og finner felles løsninger på de utfordringene de har i sine prosjekter.

Arenaen vil ha fokus på hele livsløpet i et prosjekt, og vil ha med seg alle aktører i verdikjedene i hver enkelt næring. Kunnskapsarenaen vil bli forankret hos Prosjekt Norge, og hver enkelt virksomhet bidrar med finansiering til fasilitering av prosessene på arenaen. Målet er å bidra til at norske prosjektvirksomheter blir verdensledende på målrettet og effektiv prosjektgjennomføring. Prosjekt Norge er nå i dialog med potensielle deltagere, og kunnskapsarenaen vil bli etablert i løpet av januar/februar 2018. Virksomheter som ønsker å bli med på arenaen bes ta kontakt med Per Tønnessen (per@omega.no) eller Jan Alexander Langlo (jan.a.langlo@ntnu.no) så fort som mulig.

• Kunnskapsnavet/formidling:
◦ Vinner av Årets prosjekt for 2016 ble Avinor sin utbygging av terminal 2 på Gardermoen. Begrunnelsen var at T2-prosjektet har vært et omfattende og svært komplekst prosjekt. Det ble levert før tid, under budsjett, med gode løsninger og høy kvalitet, gode HMS-prestasjoner (H-verdi på 2,8, gjennomsnitt for bransjen i byggeperioden er ca 7,5) og sertifisert i BREEAM til Excellent. Det som virkelig gjør at T2-prosjektet skiller seg ut at man har klart å gjennomføre dette krevende prosjektet tett inntil både flyplass og jernbane i full operativ drift med kontinuerlig vekst i passasjertrafikken i byggeperioden.

◦ Prosjekt Norge inviterer i samarbeid med Green Petroleum Cluster (GPC) til frokost med aktuelt faglig påfyll innen fagområdet olje og gass, tirsdag 5. desember på NTNU, campus Valgrinda.

◦ Det arrangeres sluttseminar for forskingsprosjektet INPRO – Integrert metodikk for prosjekteringsledelse hos Veidekke 12. desember i Oslo.

◦ Prosjekt 2017 gikk av stabelen 8. november på Ullevaal, med mer enn 230 deltakere. Evalueringene er meget gode og mange har sagt at årets konferanse var av de best vi har gjennomført. Presentasjonene kan lastes ned her.

◦ Næringslivsringen, tilknyttet studieprogrammet Bygg og miljøteknikk ved NTNU, gjennomførte 7. november Bygg og miljødagen. Her ble det gitt flere foredrag, både fra virksomheter og studenter, samt arrangert en sommerjobbmaraton.

◦ Lean Construction-Norge arrangerte seminar om taktplanlegging i Trondheim 30. november, med presentasjoner av erfaringer med taktplanlegging i sykehusprosjekter i USA og Veidekke sine erfaringer med taktplanlegging i praksis.

◦ CoP Lean byggeprosess hadde samling i Horten rundt prosjektet for bygging av ny Horten videregående skole. Samlingen ble gjennomført med vertskap fra Veidekke (Erland Johansen, prosjektleder og Kristoffer Gjestemoen, prosjekteringsleder) samt UiA (Bo Terje Kalsaas). Både kontraheringsprosessen og prosjekteringen ble gjennomgått og supplert med observasjoner fra følgeforskning av prosjektet.

◦ CoP Digitalisering har så langt hatt fire samlinger og det har vært gjennomført en kartlegging av hvilke tema deltakerne kan ha interesse av å diskutere fremover. Prioriterte tema som utpekte seg var digitale prosesser og hjelpemidler for tidligfasen, digitale løsninger for økning av produktiviteten i verdikjedene og den digitale tvilling, og disse vil legge føringer for planlegging av nye samlinger.

Forskere tilknyttet Prosjekt Norge har publisert ny forskning:
• Torgeir Skyttermoen og Anne Live Vaagaasar har gitt ut boken ”Prosjektveilederen, For deg som vil skape verdi”

• ”Using building information model (BIM) devices to improve information flow and collaboration on construction sites” av Svalestuen, Fredrik; Knotten, Vegard; Lædre, Ola; Drevland, Frode og Lohne, Jardar, i Journal of Information Technology in Construction (ITcon),

• ”Kontroll er bra – tillit bedre?”, av Swärd, Anna, Magma – Tidsskrift for økonomi og ledelse, nr. 2, 2017

• Følgende vitenskapelige artikler ble presentert på ProjMAN 2017 konferanse i Barcelona, 7.-9. november 2017:

• Pursuing Value Creation in Construction by Research – A Study of Applied Research Methodologies. Skrevet av Amin Haddadi, Ali Hosseini, Agnar Johansen, Nils Olsson

• Standardization and Modularization of Prisons. Skrevet av Andreas Økland, Agnar Johansen, Teresa Beste, Endre Gjesteby

• Collaborative research to improve time planning and management in projects. Skrevet av Anandasivakumar Ekambaram, Trine Marie Stene, Agnar Johansen

• Drivers and consequences of identity abuse in AEC-industry. Yara Louisa Richani, Ole Jonny Klakegg og Jardar Lohne

• “Casebeskrivelser av fire norske ZEB pilotbygg – byggeprosess og brukerevaluering”, forskningsrapport av Moum, Anita, Hauge, Åshild Lappegard og Thomsen, Judith.

• ”Industrialisering av byggeprosessene – Status og trender”, forskningsrapport av Moum, Anita, Høilund-Kaupang, Halvard, Olsson, Nils og Bredeli, Martin.

• En artikkel som heter «SpeedUp – Demonstrasjonsprosjekter» er publisert i novemberutgaven av Magasinet Prosjektledelse. Artikkelen er skrevet av Margit Hermundsgård, Agnar Johansen og Siva Ekambaram.

• Kronikken ”Gulloppskrift for bygg og anlegg” av Langlo, Jan Alexander og Andersen, Bjørn ble publisert i Teknisk Ukeblad, nr. 8, 2017

• Langlo, Jan Alexander; Bakken, Siri; Karud, Ole Jørgen; Landet, Rannveig R.; Olsen, Alexander Smidt; Andersen, Bjørn og Hajikazemi, Sara: Sluttrapport, Prestasjonsmåling i norsk BAE-næring, SINTEF-rapport, 2017

o Ole Jonny Klakegg presenterte «Suksessiv – den norske modellen: Pådriver for bedre prosjekter og styrket verdiskaping» på konferansen Successivprincipen, 23.- november i Stockholm.

o Toumas Ahola, Nils Olsson, Ole Jonny Klakegg og Jan Alexander Langlo arrangerte workshop (korte innlegg med diskusjon) om digitalisering på konferansen ScAIEM 2017, 28. nov. i Trondheim. Tittelen på sesjonen var Four perspectives to digitalization of project-based industries.

o Ole Jonny Klakegg, sammen med Miia Martinsuo og Alfons van Marrewijk, har etterspurt artikler til en spesialutgave av International Journal of Project Management med tema ”Delivering value in projects and project-based business”, som forventes utgitt tidlig i 2019. Ved fristens utløp 1.12. var det kommet inn 20 forslag.

• Partnerskapsmassen/samarbeidsrelasjoner:

o Det ble arrangert partnerforum i kjølvannet av Prosjekt 2017 den 8. november. Hensikten med dette var å få vedtatt endringene i vedtektene slik at det kan forberedes ordinært partnerforum med valg av nytt styre.

o På partnermøte i BAE-programmet 24. november ble det valgt ny styreleder, Egil Skavang (administrerende direktør i Arkitektbedriftene i Norge) og nytt styre Jonas Holme (SINTEF), Kjersti K. Dunham (Statens Vegvesen), Reidar Gjersvik (ÅF Engineering), Rolf Bjørkeslett (Rambøll), Bjørn Remen (Sykehusbygg), Geir K. Hanssen (NTNU), Lena Bygballe (BI), Aleksander Strand (Statsbygg) og Trond O. Stupstad (Kruse Smith).

o Ordinært partnerforum for Prosjekt Norge avholdes forøvrig 17. januar, hos Dovre i Oslo, og vil bestå av både generalforsamlingssaker og faglige innlegg. Programmet er under utarbeidelse og annonseres når dette er klart. Det skal bli en spennende dag og vi håper alle partnerne stiller, gjerne med flere personer.

o Ved UiA er Magnus Mikael Hellström tilsatt som førsteamanuensis, ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon, med prosjektledelse som et av sine fagområder, fra nyttår vil han være UiA sin kontaktperson mot Prosjekt Norge.

o Og fra nyttår flytter Jan Alexander Langlo over til 100% stilling som første-amanuensis ved NTNU, Institutt for maskinteknikk og produksjon, faggruppe Prosjekt- og kvalitetsledelse.

• PhD-, prosjekt- og masterstudenter:
o På Bygg og miljødagen ved NTNU ble det delt ut flere priser for FoU-arbeid:

• Den nyutdannede sivilingeniøren Nina Eklo Kjesbu fikk Nyskapings-prisen fra Dr.techn. Olav Olsen AS for sitt masterarbeid om falske byggematerialer

• Prisen for beste masteroppgave på bygg- og miljøteknikk ved NTNU i 2017 gikk til Fredrik Slapø for sin oppgave «Kvalitetsvariasjon i murverk som følge av vannmengde i mørtelen»

• Jernbanedirektoratets pris for beste jernbanefaglige masteroppgave gikk til Marie Rekve, som har sett på TBM-drivingen av den 7,8 kilometer lange Ulriken-tunnelen

• Carmen Elise Dybsjord fikk prisen for beste masteroppgave innen Vegvesen-relaterte fag for oppgaven sin om Hulvågbrua på Atlanter-havsveien

• Norconsult sin utmerkelse for beste pedagogiske prestasjon ved studieprogrammet for bygg- og miljøteknikk ble tildelt første-amanuensis Klaartje de Weerdt på Institutt for konstruksjonsteknikk, etter nominasjoner fra studentene

o Eli Tufto skrev masteroppgaven «Konseptvalgutredninger for skolebygg i Oslo – et bidrag til mere vellykkede prosjekter?» tilknyttet SpeedUp og fikk for denne Partnerprisen, som gis av Metamorfose – Senter for eiendomsutvikling og -forvaltning sine partnerbedrifter (Statsbygg, Forsvarsbygg, OBOS, Veidekke Eiendom, Helse Sør-Øst, Statoil og Newsec)

o 3. november var det disputas for Hallgrim Hjelmbrekke av avhandlingen med tittelen «Aligning AEC projects with corporate strategy – project governance as a mean for strategic effect” ved NTNU.

Bjørn Andersen
Senterleder