Månedsblikk oktober 2017 fra Prosjekt Norge, ved senterleder og professor Bjørn Andersen.

Oktober ble en travel måned, med søknadsarbeid, styremøte og forberedelser til Prosjekt 2017. Noen høydepunkter var:

Forskning:

– Det var søknadsfrist til Forskningsrådets BIA-program 11. oktober og det ble sendt inn flere søknader i tilknytning til partnere og forskere i Prosjekt Norge (i tillegg ble det arbeidet med flere søknader som ikke ble ferdigstilt i denne runden, men som det vil arbeides videre med mot fremtidige utlysninger). Totalt mottok Forskningsrådet 178 søknader og avgjørelse om finansiering forventes å foreligge i slutten av januar 2018. De aktuelle søknadene er:

Prosjekt 4.0, neste generasjons prosjektstyring for BA-industrien, søkerbedrift Safran, forskningspartner NTNU, deltakere Avinor, HENT, ÅF Advansia, Solar Norge
KULT – Kunnskap, læring og bruk av teknologi, søkerbedrift Holteprosjekt Academy, forskningspartnere SINTEF og NTNU, deltakere UNOMA, Sykehusbygg
Digitalisering av byggeprosessen, søkerbedrift Backegruppen, forskningspartnere BI og SINTEF Digital, deltaker Lean Communications
SITECAST, om plasstøpt betong, søkerbedrift Celsa, forskningspartner SINTEF

– I september ble det forøvrig også innsendt søknad til PETROMAKS2-programmet til Forskningsrådet. Tittelen var ”Technology, Digitalisation and Organisation for Value Creation and Optimal Resource Management” og var et samarbeid mellom IFE og BI.

– Det ble avholdt et første møte for å etablere en fagklynge innen IKT 17. oktober. Målet med møtet var å arbeide frem konkrete forslag på forskningsprosjekter rettet mot store IKT-prosjekter. Det var god deltakelse fra akademia (Simula, SINTEF Digital, BI, UiB, NTNU), men for svak deltakelse fra virksomheter. Det fremkom like fullt mange ideer til prosjekter og styret i Prosjekt Norge har bevilget midler til å få i gang aktivitet i denne klyngen. Følgende aktivitet settes nå i gang:

Nyttestyring/gevinstrealisering, Simula tar ansvar for et prosjekt rundt disse temaene og vil arbeide for å få med interesserte virksomheter

Videre startes det fire forprosjekter for å utvikle disse videre til hovedprosjekter (virksomheter/forskere med interesse for disse temaene bes ta kontakt med de aktuelle forskerne):

Prosjektledelse i bimodal utvikling, SINTEF Digital (Torgeir Dingsøyr og Nils Brede Moe)
Kontinuerlig leveranser og leveranser under høy usikkerhet, SINTEF Digital (Torgeir Dingsøyr og Nils Brede Moe)
Interessenter- og nettverksanalyse, UiB (Bjørnar Tessem)
The tipping point of agile software development, BI (Kim Van Oorschot)

I påvente av at Forskningsrådet skal annonsere utlysning av ny runde med finansiering av såkalte SFIer (Senter for Forskningsdrevet Innovasjon) har NTNU startet en prosess for identifisering av tema det planlegges bygget SFI-søknader rundt. Relatert til Prosjekt Norge er det satt i gang arbeid under arbeidstittelen ”Den digitale tvilling – brobygger og informasjonsbærer”. Søknaden er tenkt å være et samarbeid mellom NTNU, SINTEF, NGI, BI og UIA på forskningssiden og det arbeides med å etablere et bedriftskonsortium fra BAE-næringen.

– NTNU har signert en samarbeidsavtale med Dortmund University of Applied Sciences and Arts om deltakelse i et samarbeidsprosjekt (European Partnership for Project and Innovation Management (EuroPIM)) for å fremme samarbeid og studentutveksling mellom et antall universiteter innen prosjektledelse. De andre partnerne er University of the Basque Country i Bilbao, Kaunas Technical University i Litauen og KU Leuven i Belgia.

Les mer på prosjektnorge.no

Kunnskapsnavet/formidling:

– Institutt for bygg og miljøteknikk har invitert Dr. Aaron Shenhar til å holde en gjesteforelesning med tittel «The Future is Here – More Strategic Vision, Less Red Tape” den 2. november 12.15-15.00 i KJL2 i Kjelhuset på NTNU. Denne er også åpen for partnerne i Prosjekt Norge.

Prosjekt 2017 er nå bare noen dager unna! Vi byr på et sterkt program, mange deltakere å ”nettverke med” og mange interessante utstillere i romslige lokaler. Det er fortsatt mulig å melde seg på, selv om vi har rundet 200 påmeldte!

– LC-NO arrangerer seminar i Trondheim 30. november om taktplanlegging. Agendaen for seminaret og mulighet for påmelding finner du HER. Det blir innlegg fra Klas Berghede, produksjonssjef – The Van Ness Geary Project, San Francisco og mulighet for å høre erfaringer med taktplanlegging på Veidekke-prosjekter, samt en paneldebatt om fordeler og utfordringer ved taktplanlegging i prosjektbasert produksjon.
Les mer på prosjektnorge.no

Forskere tilknyttet Prosjekt Norge har publisert ny forskning:

– ”Best Value Approach (BVA): Enhancing Value Creation in Construction Projects”, av Amin Haddadi, Agnar Johansen og Svein Bjørberg, Business Systems Research, Vol.  8, No. 2, pp. 84-100, 2017.

Les mer på prosjektnorge.no

Partnerskapsmassen/samarbeidsrelasjoner:

– Det ble avholdt styremøte i Prosjekt Norge 19. oktober, der hovedsak var sluttføring av strategiprosessen startet i vår. Møtet ble holdt på Mellomstasjonen med Statsbygg som vertskap, hvor det også var anledning til å beskue prosjektet for å bygge nytt nasjonalmuseum fra litt avstand.

– Det arrangeres et kort partnerforum 8. november etter at Prosjekt 2017 er ferdig, primært for å fatte vedtak om endringer i ulike vedtekter slik at det kan forberedes et ordinært partnerforum over nyttår. I partnerforum vil det også gis et eksklusivt innblikk i T2-prosjektet på Gardermoen, alle partnerne er hjertelig velkomne til å delta.

– Prosjekt Norge har avholdt et møte sammen med Nye Veier og Sintef for å se på mulig organisering av en fagklynge som skal se på utviklingstrekk og muligheter innen fremtidens mobilitet. Dette er et «glasskuletema» som tross alt har stor betydning for både valg av fremtidige løsninger og planlegging av prosjekter. Vi ser først og fremst at utbygging av infrastruktur vil bli direkte berørt, samtidig som mange andre funksjoner og sektorer vil bli indirekte berørt. Derfor er dette samfunnsmessig et svært viktig tema å bringe på banen.

Les mer på prosjektnorge.no

Studenter/PhD:
– 3. november er det disputas for Hallgrim Hjelmbrekke av avhandlingen med tittelen «Aligning AEC projects with corporate strategy – project governance as a mean for strategic effect” ved NTNU.

Les mer på prosjektnorge.no