plakat med noen ord fra senterledelsen

hva skjer i denne uken og resten av juni … og hva sier senterlederen … og hva sier forskningen?

Read all about it:

Månedsblikk Mai 2020