Utviklingskurven over gode og effektive kommunikasjonsmidler peker klart oppover, mens funksjonaliteten går nedover på grunn av overbelastning av de som bruker kommunikasjonsmidlene. Dette og flere andre spørsmål knyttet til dagens kommunikasjons-bilde vil bli tema under frokostseminaret om kommunikasjon. Hvordan kan vi bedre situasjonen for oss selv og andre?

  • Hva gjør ventetiden med meg?
  • Hvordan kan jeg håndtere kommunikasjons-mengden inn til meg uten å bli stresset?
  • – og hvordan kan jeg bidra til å redusere mengden for andre?
Sted: Dovre Group, Kirkegata 15, 0153 Oslo
Tid: 22. januar 08:30 – 10:30

PÅMELDING HER
Frist: 17.01.

Innledere:

Hans Kristian Rustad, Universitetet i Oslo. Professor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Hans Kristian starter «mykt «med temaet Humanistiske perspektiver på digital kultur

Thomas Wold, Universitetet i Bergen. Postdoktor, tilknyttet ViSmedia-prosjektet. Stipendiat Psykologisk institutt UiB. Spesialist på kommunikasjon rettet mot olje gass,

Thomas ser særlig på samspillet mellom nyhetsmedier og sosiale medier, publikums-deltagelse og bruker-skapt innhold, medieeksponering av vanlige borgere og visuell overvåkning. Redaktøransvaret har flyttet seg fra media til brukerens valg av sosiale media. Store prosjekter = Mye informasjon og sortering av informasjon som man trenger til sin funksjon i prosjektet.

Ole Andreas Alsos, NTNU. Instituttleder på Institutt for design, NTNU og har erfaring som interaksjons-designer, IT-rådgiver og prosjektleder i smidige IT-prosjekter. 

Effektiv kommunikasjon med alternativer til e-post. For mange av oss er det å temme strømmen av e-postmeldinger i innboksen som å drikke av en brannslange vi klarer bare å svelge unna noen små munnfuller. E-postkommunikasjon har mange styrker, men også en rekke svakheter. En lang rekke nymotens verktøy finnes nå for å bøte på disse svakhetene og dempe e-poststrømmen. Ole Andreas deler sine erfaringer og frustrasjoner med å innføre og bruke alternative verktøy for å effektivisere kommunikasjonen i organisasjonen. Når egner e-post seg, og når kan man bruke elektroniske tavler som Slack/Trello m.m. – dette reduserer e-postmengden, samtidig som man trekker kritisk kommunikasjon ut av e-postjungelen.

PROGRAM

08:30 – 09:00  Oppmøte og frokost

09:00 – 09:05  Velkommen. Hvorfor dette seminaret?

09:05 – 09:25   Humanistiske perspektiver på digital kultur , Hans Kristian Rustad, Universitetet i Oslo

09.25 – 09.55   Ulike kommunikasjonsmidler, Thomas Wold, Universitetet i Bergen

10:00 – 10:30   Når egner e-post seg, og når kan man bruke elektroniske tavler som Slack/Trello m.m.  Ole Andreas Alsos, NTNU, Trondheim