Se egen sak med praktisk info om sluttseminaret som holdes på ettermiddagen 21. mars ved BI Oslo.

Det blir innlegg av Ragnhild Kvålshaugen og Anna Swärd ved BI Senter for byggenæringen, som har stått i spissen for forskningsprosjektet. Prosjektledelse fra Skanska og Statens vegvesen vil også være til stede for å dele sine erfaringer med måling av samhandlingskvalitet fra prosjektet E16 Bagn – Bjørgo i Valdres.  I forskningsprosjektet har man studert hva som skal til for at gode intensjoner som etableres i samhandlingsfasen tas med inn og opprettholdes i det praktiske arbeidet i prosjektet. Prosjektet er finansiert av BAE-programmet i Prosjekt Norge. Se hele saken fra Bygg.no her.

I en artikkel fra Vegnett vi har referert til tidligere i år kunne man lese at Ragnhild Kvålshaugen og Anna Swärd ved BI Senter for byggenæringen har undersøkt samarbeidsklimaet ved utbyggingsprosjektet i Valdres siden mars 2017. Ragnhild Kvålshaugen roser E16-prosjektet som hun mener har jobbet eksemplarisk i samhandlingsfasen før byggestart. Hun legger vekt på at Skanska var godt forberedt og stilte med de folkene som faktisk skulle gjøre jobben sammen med ledelsen. Det var viktig at fagfolkene konkret diskuterte hvordan de skulle bygge tunnelen, bruene og veien. Slike faglige diskusjoner bør innføres i alle samhandlingsfaser, sier Kvålshaugen.

 

Samtidig benytter vi anledningen til å referere til  at kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland fikk overlevert de tre første Bygg-21-rapportene.

  • Rapport 1 «En god start – beste praksis for plan og byggeprosesser»
  • Rapport 2 «Enkelt og presist – nødvendig kunnskap om bygg og eiendomsnæringens utvikling»
  • Rapport 3 «Gode bygg og områder – for helsa, miljøet og lommeboka»

Her er link til rapportene.

De tre neste rapportene som det nå jobbes med omhandler samhandling, industrialisering og kompetanse.

Kort om Bygg21:

Bygg21 er et samarbeid mellom bygge- og eiendomsnæringen og statlige myndigheter. Målet for samarbeidet er å legge til rette for at næringen bedre kan løse utfordringer innenfor bærekraft, produktivitet og kostnadsutvikling.
Bygg21 har anslått at bygg- og eiendomsnæringen har potensial til å redusere kostnadene med 20 prosent i løpet av 2020. Bygg21 skal medvirke til at beste praksis i plan- og byggesaksprosessen blir identifisert, spredt og brukt.
Bygg21 skal være en pådriver for forståelse og felles bransjekultur for kontinuerlig forbedring i byggesektoren, og ha et særlig fokus på digitalisering, innovasjon og samhandling i byggenæringen.