Her diskuteres kontrakts-strategier for infrastrukturprosjekter til hundrevis av milliarder.  Representanter fra 13 europeiske land delte erfaringer om modeller og metoder for initiering og gjennomføring av store infrastrukturprosjekter.