Prosjekt Norge har startet opp et eget forskningsprosjektet for å kartlegge mulighetsrom og avdekke ulike årsaker til kriminell adferd i norsk bygg- og anleggsnæring.

Les saken her

Kartlegging av mulighetsrom for kriminell adferd i norsk BAE-næring