Oslo, 28. februar 2018

Vi hadde et meget positivt stiftelsesmøte for Nordic 10-10 i dag.  Det var 20 deltakere fra offentlige og private virksomheter, bransjeforeninger og akademia, og 12-13 organisasjoner bekreftet i møtet at de går inn som stiftelsesmedlemmer. Vi har satt en første frist 15. mars for å være med fra starten av, og deretter vil et interimsstyre tre sammen.

Bildet over viser entusiastiske deltakere som var med og skapte historie i dag.

 

Sakset fra nyhetssak 8. februar:

Bygg- og eiendomsprosjekter kan måles opp mot beste praksis i Norge og internasjonalt, etter at benchmarking-verktøyet CII 10-10 har vært prøvd ut i 25 virksomheter i Norge. Slike sammenlignende prestasjonsmålinger – benchmarking – er et vilkår for løpende utvikling og egen forbedring. Prosjektet Prestasjonsmåling i BAE-næringen (Måleprosjektet) som ble avsluttet høsten 2017 viste at dette verktøyet er godt egnet for å drive prestasjonsmåling i BAE-næringens virksomheter og prosjekter.

Som oppfølging til pilotutprøvingen av CII 10-10 ble det vedtatt å etablere en medlemseid forening, NORDIC 10-10, for å drifte systemet i Norge slik at norske og nordiske virksomheter kan bruke verktøyet videre. Stiftelsesmøtet avholdes 28. februar 2018 hos Nelfo i Oslo, i regi av Prosjekt Norge/NTNU og BNL.

Foreningen etableres med en medlemsmasse som representerer bredden i bransjen som dermed vil være med å sikre at dette verktøyet blir tilgjengelig også i fremtiden som et virkemiddel for videre utvikling av BAE-næringen.

Spørsmål kan rettes til Bjørn Andersen, Prosjekt Norge.