Konferansen holdes i Tallin, Estland, 7-8 mai 2019. Se mer her: ttu.ee/conference/ceo2019/

På bakgrunn av globaliseringen særlig innenfor europeisk fellesmarked, blir det stadig viktigere å vurdere byggindustrien fra et regionalt perspektiv.

Regional integrasjon gir muligheter for å utvide operasjoner og jevne ut bygg-svingningene i mindre land, og tilhørende utfordringer som økt konkurranse og vilkårene for utstasjonerte arbeidstakere.

Det akademiske forskningsmiljøet har historisk omfavnet nettverk utenfor nasjonale grenser, men regionale og internasjonale forskningsmiljøer har blitt normen.

Den 10. nordiske konferansen om økonomi og organisasjon innen byggkonstruksjon er fokusert på å utforske denne utviklingen med sitt generelle tema Regionale markeder, nettverk og muligheter. Denne konferansen samler ledende eksperter fra akademia og industri til nettverksbygging og vil dele de nyeste forskningsresultatene og industrielle erfaringer.

Den nordiske konferansen er en naturlig arena for forskere tilknyttet Prosjekt Norge.

NB! Fristen for abstracts er utsatt til 31. mai i år.

Bidrag fra industri, forskningsinstitutter og akademikere er velkomne. Praktiske artikler også er aktuelle (dette er for både forskere og praktikere med interesse for forsking). Se mer her: creon-net.org/10th-nordic-conference-tallin/