Velkommen til OsloMet som ny akademisk partner i Prosjekt Norge. OsloMet er et av universitetene i Norge som har en omfattende virksomhet innen forskning og utdanning knyttet til bransjer som er prosjektbaserte

 

Dette vil gi Prosjekt Norge enda en akademisk partner som vil bidra med kompetanse og kapasitet til å videreutvikle prosjektfaget og støtte partnerne fra offentlig forvaltning og privat næringsliv.