Det overordnede formålet med denne boken er å sikre et harmonisert og balansert helhetlig perspektiv på kvalitets- og risikospørsmål i prosjekter


Det betyr å dekke kvaliteten på faktiske produkter og tjenester, så vel som på kostnad, plan og forretningsfordel i lys av risiko, både med hensyn til trusler og til muligheter. Ledelsens fortreffelighet i kontrollen av kostnader og tidsplan er ikke nok dersom fokuset på kvaliteten på produktet mangler, og spesifikasjonskravene ikke oppfylles.

Boken er utgitt i digital versjon, med videoer og interaktive spørsmål til leseren.

 

Forfatter er prodekan Jon Lereim ved BI.

Sammendrag og mer info finner du ved å klikke på bildet til høyre.