Ved årsskiftet meldte både Bjørn Andersen og Anne Live Vaagaasar at de ønsket å prioritere andre oppgaver. Det har vært en løpende prosess for å finne deres erstattere.

BI, v/ Jan Terje Karlsen, har utnevnt Jon Lereim som ny assisterende senterleder. Lereim har lang erfaring fra energisektoren og har vært tilknyttet Prosjekt Norge i en årrekke, hvor han har vært svært delaktig i forskning og kunnskapsspredning.  Jon brenner for prosjektfaget og han vil passe godt inn i rollen. Vi ønsker han varmt velkommen.

Jon Lereim tar over rollen fra Anne Live Vaagaasar, som har innehatt rollen som assisterende senterleder siden 2008. Vi takker Anne Live for en kjempeinnsats og hennes viktige bidrag til både Prosjekt Norge og prosjektmiljøet.

NTNU jobber fortsatt med å finne en erstatter for Bjørn Andersen og har ambisjoner om å få på plass en ny person i denne rollen i løpet av høsten. Bjørn Andersen vil stå i rollen frem til en erstatter er på plass.