Det gleder oss å ønske AF velkommen som partner i Prosjekt Norge.

AF Gruppen er et ledende entreprenør- og industrikonsern med tjenesteområder innen anlegg, bygg, eiendom, energi, miljø og offshore.