Vi har den store glede å ønske Energi Norge velkommen som partner.

Energi Norge er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon og representerer ca 280 selskaper som produserer, transporterer og leverer fornybar energi.

Samarbeidet med Prosjekt Norge har kommet godt i gang med aktiv deltakelse i bransjeklyngen Energi og allerede den 11 april blir det avholdt temadag/workshop: Hvordan kan bransjen bli bedre på Prosjektgjennomføring? hos Energi Norge.