Nytt styre i Prosjekt Norge ble vedtatt ved akklamasjon på Partnerforum den 27.09.

Vi ønsker velkommen til våre nye styremedlemmer:

 • Tom Baade Mathiesen, Norconsult
 • Arild Moe, AF Gruppen
 • Håvard Stensrud, Equinor
 • Stine Undrum, Bane Nor

Linda Sunde Eriksen, Statsbygg blir ny styreleder.

Sammen med

 • Astrid Svenkerud, Statnett
 • Harald Lundqvist, Avinor
 • Ole-Petter Thunes, Rambøll
 • Jan Henry Hansen, OPAK
 • Per Christian Rangaard, Asplan Viak (vara)

vil det nye styret tre i kraft fra årsskiftet. Første møte for nytt styre planlegges til slutten januar 2020.

 

Prosjekt Norge har foretatt styrevalget med bakgrunn i prinsippet om utskifting av ca. 1/3 av styremedlemmene hvert år, basert på kandidater som ønsker å tre ut av styret og loddtrekning (men med vurdering av balanse mellom sektorer/type virksomheter).

Valgkomitéen har bestått av: Harald Vaagaasar Nikolaisen, Statsbygg, Anne Grete Ellingsen, GCE Node og Bjørn Andersen, NTNU (sekretær)

Vi takker for utmerket innsats til de avtroppende:

 • Ingrid Dahl Haugland, Nye Veier, som styreleder
 • Hanne Rønneberg, SINTEF
 • Trond Bølviken, Veidekke
 • Alf Kristian Haugland, Gassco

Siste møte for det pågående styret blir i Trondheim den 31.10.19.