Siste nyhetsbrev fra CONCEPT-programmet ved NTNU: CONCEPT Nyhetsbrev 2020-2

Her kan du bl.a. lese om programmets fem siste publikasjoner:

  • En ny bok om valget av kontraktstrategi
  • En studie om håndtering av målkonflikter i store samferdselsprosjekter
  • En studie om hvordan øke bruken og nytteverdien av etterevalueringer av prosjekter
  • Og to nye temahefter om henholdsvis KVUmandatet og problemanalysen