Bransjeklynge Energi avholder nytt møte i Oslo 3. des.

Sted: Møterom A2 – 010 i Executive-området, BI Nydalen. Påmelding  HER

Forvaltningsansvaret for oljeformuen innebærer å sikre optimal ressursstyring og forvaltning av de fossile ressursene på norsk kontinentalsokkel. Til tross for et sterkt press på fornybar energi vil olje og gass fortsatt ha en sterk rolle i energiforsyningen. Prosjekt Norge ser det derfor som en viktig oppgave å etablere en arena hvor Olje- og Gassektoren kan møtes for å videreutvikle og foredle det videre arbeidet med å sikre denne viktige energiforsyningen i fremtiden.

Det må gjøres en vurdering av hvorvidt landbasert energi skal inkluderes i energiklyngen eller om den hører bedre hjemme i BAE-programmet. BAE-programmet er villig til å bidra ovenfor den landbaserte sektoren ut fra sine faglige fokus.

Program:

10.00 Velkommen

•         Hva er Prosjekt Norge og Energiklyngen

•         Hvorfor dette møtet og forventninger til det

•         Agenda-gjennomgang

Sentrale utviklingstrekk innen Olje og Gass:

10.15 Equinor: «Field of the future» – digitalisering og forbedring i «Business Efficiency”

10.45 Gassco: Tilrettelegging for ny infrastruktur til det beste for samfunnet og utnyttelse av eksisterende infrastruktur

11.15 Subsea7 og Aker Solutions: Leverandørenes erfaringer med alliansemodeller

11.45 Lunsj

Videre samarbeid:

12.45 Jon Lereim: Utviklingsbehov innen Olje og Gass

13.15 Prosjekt Norge: Ekstrakt av relevant forskning gjennomført i Norsk Senter for Prosjektledelse/Prosjekt Norge

13.45 Diskusjon om behov for faglig utvikling innen energisektoren

14.15 Diskusjon om faglige aktiviteter innen energiklyngen og på tvers av klyngene

14.35 Pause/strekk

14.45 Valg og konstituering av styret for klyngen

15.00 Slutt