Styremøte avholdt hos Nye Veier den 7. mars.

Her finner du oversikt over styremedlemmene.