Prosjektet har gående 3 utviklingsprosjekter, henholdsvis på Romerike, i Bergen og i Oslo. Disse følger vi for å få til økt utvikling og deling av prosjektgjennomføringskompetanse innenfor samspill og tiltak for bedre klima og bærekraft.

Det siste utviklingsprosjektet er Klosterenga Park i Oslo. Dette er allerede en del omtalt i media og har særlig vektlagt hvordan man kan få til klima- og bærekraftvennlig prosjektgjennomføring.

Nytt vann 2040 vil følge prosjektet, se på hvordan klima/bærekraft er tatt inn som et viktig kriterium i kontraktsinngåelsen-/evaluerings-kriteriene og hvordan man gjennom byggemøter og prosjektmøter følger opp de gode intensjoner som er lagt. Resultatene deles gjennom en arena i vannbransjen for kommuner og IKS er i regi av Prosjekt Norge hvor disse sammen med en del interesse-organisasjoner møtes 4 ganger i året. Mellom møtene legges det arbeid i utviklingsprosjektene for å gi og få innspill og resultater til arbeidet i arenaen.

Klosterenga Park, stikkord:

  • Prosjekt- og byggeledelse, VAV
  • Anleggskontrakt 75 mill kr
  • Entreprenøren med høyest vekt på miljø vant, miljø evaluert 30 %
  • Utslippsfri anleggsgjennomføring
  • Ombygde anleggsmaskiner til helelektrisk drift
  • Delvis åpning av Hovinbekken
  • Etablering av skulpturpark (Bård Breivik) med vann som et hovedtema

Aktuelle lenker:

Artikkelforfatter: Tom Baade-Mathiesen