KHiB, Kunst- og designhøgskolen i Bergen, (nå Fakultet for Kunst, Musikk og Design ved UiB) er tegnet av Snøhetta og ble offisielt åpnet 11 oktober 2017. Det nye bygget med sin funksjon og arkitektur gir et særpreget bidrag til bydelen Møllendal. Bygget har et areal på 1.800 kvm og inkluderer en stor prosjekthall i tillegg til 32 verksteder og 34 atelier, malersal, studioer, forelesnings-saler og prosjektrom.

Byggherre var Statsbygg og prosjektet var nominert til Prosjekt Norges pris «Årets Prosjekt» i 2018.

I forbindelse med prosjektet har Statsbygg og KHiB team produsert 5 nyttige rapporter/infohefter som dokumenterer erfaringer og god praksis fra prosjektet.

Vi har nå fått tillatelse fra byggherren til å gjøre disse info-heftene tilgengelige for interesserte. Du kan laste ned de enkelte heftene her:

# 1 – Lean bygging

#2 – Systematisk ferdigstillelse

# 3 – Lean strategi

# 4 – Lean prosjektering

# 5 – BIM@KHiB

 

(Forsidebilde: Statsbygg v/Hans Thomas Holm)