Agnar Johansen skal jobbe deltid som spesialrådgiver FoU og blir en del av OPAKs fagmiljø innen utredning og analyse.

Han vil være en kraftfull ressurs både i utviklingsarbeidet og som fagperson for selskapets oppdragsgivere. Ansettelsen er et av flere offensive tiltak for å svare ut OPAKs ambisjoner om å ligge langt fremme i utviklingen innen selskapets kjerneområder prosjektledelse og byggeledelse.

Les mer her…