Vi takker for godt oppmøte og alle som bidro til et nyttig og inspirerende seminar.

Kort oppsummering fra WSP over presentasjonene som ble holdt:

  • Are-Magne Kregnes, regiondirektør WSP og Bjørn Andersen, senterleder Prosjekt Norge
  • Ole Jonny Klakegg, NTNU/WSP og Ingemund Jordanger NMBU/WSP
  • EC Dahls Eiendom – Svein Erik Nordbotten, administrerende direktør
  • Statens Vegvesen – Ove Nesje, avdelingsdirektør
  • Aker BP – Tom Storvik, FPM

Klakegg og Jordanger skisserte flere formelle rammeverk og prinsipper for god verdiskaping, med vekt på at prosjekter må tenke verdi helt fra starten av og søke vinn-vinn-løsninger. EC Dahls Eiendom delte praktiske erfaringer «innenfor elva», med valg av leverandører basert på tillit (og mindre fokus på selve kontrakten).

Statens Vegvesen er nok mer «tradisjonell», men i bevegelse mot mer totalentrepriser og et spennende «eksperiment» med kinesiske SRBG.

Aker BP har gått langt i rendyrking av alliansemodellen, med meget gode erfaringer (skal objektivt evalueres av NTNU), og tanker om endringer i å kjøpe produkt vs. tjeneste.

Flere tilknyttet Prosjekt Norge har tatt til orde for en bred kartlegging av planlagte offentlige investeringer i alle sektorer de neste årene, sannsynligvis mye høyere enn den nasjonale kapasiteten, som grunnlag for synkronisert kontrahering og bevissthet om behovet for internasjonal kapasitet. Man har sett en tendens med færre tilbydere på store kontrakter i ulike sektorer, svaret kan kanskje være både større variasjon i kontraktsform/-størrelse, mer langsiktige allianser og eventuelt mer verdibasert fokus, inkl. i kompensasjonsformat (OS 2.0).

Innleggene finner du her:

Verdianalyser og gjennomføringsmodeller. Klakegg og Jordanger

Value creation through alliances – Aker BP

Økt verdiskapning – Mer vei for pengene. Statens Vegvesen

Prosjektgjennomføringsmodeller – ECDahls Eiendom