Webinar 16.03.21: «Praktisk prosjektledelse som bidrar til effektiv gjennomføring av store investeringsprosjekter for energibransjen»

Webinaret var myntet på prosjekteiere, prosjektledere, andre ansatte i nettselskap eller kraftproduksjon og entreprenører som har behov for å lære mer om praktisk prosjektledelse og erfaringer fra nye kontraktsformer. 40 engasjerte personer deltok i det 1,5 times lange seansen. Webinaret ble arrangert av Prosjekt Norge, Tensio TN og Energi Norge og hensikten var å gi innsikt i hvordan man enkelt kan bruke ny prosjektmetodikk i praksis for å sikre at man har en mer effektiv gjennomføring av større investeringsprosjekter.

Energibransjen har lang erfaring med prosjekter etter mer tradisjonelle kontraktsformer, som totalentrepriser, delte entrepriser, osv., som har sine styrker og svakheter.

Mange selskaper har helt eller delvis etablert prosjektmetoder som skal veilede prosjekteier og prosjektleder i gjennomføring av prosjektene. Hvilke deler av prosjektmetodikken må man ha fokus på for å sikre en effektiv gjennomføring?

Leder i Prosjektkontoret i Tensio TN, Morten Bjerkan, tok opp temaet prosjektledelse i gjennomføring av prosjekter innen kraftsektoren og viste eksempler på hva som utgjør forskjellen mellom suksess og katastrofe.

Det siste tiåret har det vært prøvd ut nye modeller og kontrakter, som samspill, integrerte prosjektleveranser, allianser, osv. Hensikten har vært å få til et tettere samarbeid mellom byggherre og leverandører, etablere målsettinger som skaper incentiver slik at “alle føler de er i samme båt”. Mange har oppnådd gode resultater med slike tilnærminger, men det kan være krevende å se forskjell på alle begrepene og hvordan dette kan gjøres i praksis.

Professor Bjørn Andersen fra NTNU rettet søkelyset på samspill, partnering, allianser, IPL, osv. Det ble vist til eksempler på resultater oppnådd med alliansemodeller i prosjekter.

Avslutningsvis ble det holdt en plenumsdiskusjon over følgende spørsmål: Hvilke barrierer har vi i bransjen for gjennomføring av effektive prosjekter og hvordan overvinner vi disse?

Møtet ble ledet av førsteamanuensis Jan Alexander Langlo, koordinator for Prosjekt Norges bransjeråd innen landbasert kraft.

Opptak av innleggene finner du på Prosjekt Norges youtubekanal.