Optimaltid-prosjektet har nådd sin «midtvegsmilepel». Metodeutviklingen har kommet frem til en konseptuell løsning for hvordan sikre rett kompetanse til rett oppgave til rett tid.

Basert på konseptet er et nettbasert verktøy utviklet. Det ble presentert og testet i en workshop hos Veidekke i Oslo 25. mai 22. Bildet viser en av testgruppene i arbeid.

Verktøyet viste seg å fungere som planlagt, men spørsmålene som kom under utprøvingen illustrerer også at enkelte aspekter ennå er umodne. Disse blir det jobbet videre med. Den endelige metoden og ferdig verktøy blir finpusset i løpet av året.

Optimaltid-prosjektet går nå inn i fase 2 som er fokusert på å dokumentere effekten av tidlig entreprenør-involvering. Dette medfører tettere samarbeid med partnerne for å samle data for analyse av de reelle effektene basert på reelle prosjekter med og uten tidlig involvering.

For meir informasjon – se Optimaltid-prosjektets egne nettsider.

Av: Ole Jonny Klakegg