Opptak fra webinar med Bane NOR den 9. september 2022. Versågod!

Erfaringer med tidlig entreprenørinvolvering i Bane NOR. Elin Bustnes Amundsen (20 minutter)

Kontakt Ole Jonny Klakegg ved spørsmål.