Ralf Müller (BI) og Shankar Sankarans (UTS) modell for organisatorisk prosjektledelse fortsetter å få verdensomspennende anerkjennelse. Denne uken ble de tildelt «The Walt Lipke Award» som det beste faglige bidraget til The Project Governance & Controls Annual Review (PGCAR) i Australia.

Rett etter arrangementet ble de bedt om å hjelpe en forsvars-forskningsorganisasjon i Australia med å sette opp OPM-organisasjonen deres. Rett før sommerferien ble de invitert av ledelsen for Google til å komme til New York og holde en verdensomspennende samtale med noen av deres ledere om det samme emnet.

Ralf Müller sier: Modellen støtter vellykket prosjektleveranse ved å integrere alt prosjektrelatert arbeid i en bedrift i en sammenhengende organisasjon som er fokusert på prosjektresultater som er balansert med organisasjons-resultater. Det er et åpenbart behov og interesse for industrien og offentlig sektor å lære mer om denne integrasjonen og høste fordelene som følger av den.

PS: Prisen er oppkalt etter oppfinneren av Earned Value Management.