Ingen konklusjoner i forskningsprosjekter for optimale gjennomføringsmodeller er evigvarende

OSCAR-prosjektet lanserer resultatet i en veileder med navnet «Verdihjulet» som tegn på at det ikke er statisk men dynamisk.

Tidligfasen med sin kravspesifikasjon (input) er av vesentlig betydning for sluttresultatet, dvs selve bygget (output). Veien dit kan ha mange delprodukter i ulike faser (throughputs).

OSCAR-prosjektet, og dermed Verdihjulet, er en veileder for å komme over broen mellom tidligfase og bruksfase uten å ta stilling til hvordan man skal gå. Gjennomførings-prosessen, som funksjon av anbuds-, entreprise- og kontraktsform, vil alltid være prosjekt-, geografi- og tidsavhengig.

Utvikling av verdifulle bygg krever at man ser utover egen prosjektnavle og tenker livsløpsøkonomi og bruk over tid. Man ser nå mer og mer at kravspesifikasjon inneholder mål som først kan etterprøves over tid.

Verdhjulet har begynt å rulle, se www.verdihjulet.no. I tilknytning til arbeidet er det gjennomført en rekke bachelor- og masteroppgaver samt skrevet en rekke artikler. Alt dette finnes på www.oscarvalue.no.

 

Basert på innlegget i bygg.no «OSCAR-hjulet har begynt og rulle» av Svein Bjørberg i Multiconsult.

Prosjekt Norge er involvert i prosjektet for å bistå med spredning av resultatene. Se mer her.