Bedre megaprosjekter

Antallet megaprosjekter i Norge har aldri vært høyere, og det vil øke i årene som kommer.

I følge Independent Project Analysis (IPA) feiler en for stor andel av megaprosjektene. Enten går det bra eller så går det svært dårlig. Megaprosjekter som ikke lykkes med sine mål, har store konsekvenser for virksomhetene som eier prosjektene og for samfunnsutviklingen i Norge. Vi må evne å velge de riktige prosjektene og gjennomføre dem godt.

Bedre megaprosjekter er et nasjonalt utviklingsprogram som har som mål å bidra til at de største og mest komplekse prosjektene lykkes. Utviklingsinitiativet går på tvers av sektorer innenfor bygg, samferdsel og industri.

Sammen skal vi bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling gjennom bedre megaprosjekter.

Bedre megaprosjekter logo

Visjon:

Megaprosjekter i verdensklasse


Artikkel om Bedre megaprosjekter

Statsbygg inviterte en rekke partnere til å sammen etablere et nasjonalt utviklingsinitiativ, for sikre at man får mest mulig verdi ut av investeringene som gjøres gjennom de største prosjektene. Initiativet fikk navnet Bedre megaprosjekter.

Les artikkelen her

Partnere i Bedre megaprosjekter

Statsbygg

Helse Sør-Øst /
Sykehusbygg

Forsvarsmateriell / Forsvarsbygg

Statnett

Equinor

Aker BP

Bane NOR

Prosjekt Norge

NTNU

Statens vegvesen


Bedre megaprosjekter - partnerside

Dette innholdet er passordbeskyttet. For å vise det, skriv inn passordet nedenfor: