Illustrasjon bærekraft

Lunsj-til-lunsj Partnersamling 21.-22. oktober 2021 - Tema bærekraft i prosjekter

Prosjekt Norge har derfor gleden av endelig å kunne invitere partnerne våre til en fysisk samling på

Thon Hotel Vettre i Asker –  fra lunsj til lunsj

21 oktober starter med lunsj kl 11.30 – Faglig fra kl 12.30
Festmiddag 19.00
22 oktober starter faglig kl 09.00 – Lunsj kl 11.30

Påmelding her

TEMA: BÆREKRAFT

innen forretningsmodeller, prosjektgjennomføring og prosjektledelse

foto Bjoern Haugland

Bjørn Kjærand Haugland, administrerende direktør i Skift

Reduserte klimaavtrykk vil prege alle fremtidige prosjekter. Små og store sammenhenger kan utgjøre en forskjell. Da må vi se og forstå disse sammenhengene.

foto Knud Jacob Knudsen

Knud Jacob Knudsen, advokat i Arntzen de Besche

Entreprisekontrakter og bærekraft – hvordan sikre at avtalte miljøkvaliteter leveres? Reduserte klimaavtrykk utfordrer den økonomiske lønnsomheten på kort sikt. Når økonomien blir presset kommer gjerne tvistene også – hvordan unngå disse?

foto Preben Carlsen

Preben Carlsen, grunnlegger og daglig leder i GOOD AS

Det er fortsatt lang vei til bærekraftsmålene blir en realitet. Hvordan kan gjenbruk bli attraktivt i markedet og lønnsomt for næringslivet? Endringene krever at man kan bygge en ny økonomi tuftet på gjenbruk og sirkulære prinsipper? En viktig styringsfaktor i denne utviklingen er bestillerne og hvordan innkjøpsmakt styrer utviklingen. Utbyggere og prosjekteiere har derfor en viktig og nødvendig rolle i dette samspillet.

Foredrag

Workshop

Konkurranse

Underholdning

Festmiddag

Sosialt og faglig

Dag 1 – torsdag 21. oktober

 • Lunsj
 • Velkommen
 • Klimaavtrykk vil prege våre fremtidige prosjekter, Adm. dir. Bjørn Kjærand Haugland, Skift
 • Gruppearbeid. Presentasjon av gruppearbeid i plenum
 • Entreprisekontrakter og bærekraft – hvordan sikre at avtalte miljøkvaliteter leveres. Advokat Knud Jacob Knudsen, Arntzen de Besche advokatfirma
 • Uhøytidelig, men skarp faglig konkurranse, knyttet til det grønneste av alle grønne prosjekter. Ikke noe for grønnskollinger!
 • Festmiddag med underholdning. Sosialt samvær

Dag 2 – fredag 22. oktober

 • Frokost
 • Hvordan utvikle en konkurransedyktig sirkulær økonomi? Preben Carlsen, grunnlegger og daglig leder i Good AS
 • Gruppearbeid: Hvordan kan prosjektnæringene bruke innkjøpsmusklene sine for å drive frem nye og sirkulære løsninger? Presentasjon av gruppearbeid i plenum.
 • Oppsummering av samlingen
 • Lunsj
 • Vel hjem og god helg!

Egenandel kr 2800,- Det kan sendes stedfortreder uten kostnad. Man kan også melde seg seg på enkeltbolker, men siden arrangementet allerede er betydlig rabattert er det kun 1 pris, uavhengig av overnatting, middag etc.


Hotellet ligger i Asker i landlige omgivelser med sjø og natur i umiddelbar nærhet. Her kan du vandre langs kystkulturstien til idylliske Konglungen og Vollen. Det er kun 20 minutters kjøretur fra Oslo sentrum, eller du kan f. eks. benytte flytoget, lokaltog eller buss.

fotoer fra Thon Hotel

foto Bjoern Haugland

Bjørn Kjærand Haugland  er administrerende direktør i Skift – Næringslivets klimaledere, et initiativ som samler norsk næringslivs fremste pådrivere for utslippskutt. Han har tidligere vært konserndirektør for bærekraft i DNV, og har omfattende erfaring med å bistå i internasjonale selskapers virksomheter knyttet til bærekraft, klimakrisen og innovasjon. Siden karrierestarten i DNV i 1991 har Haugland hatt en rekke lederstillinger både i Norge, Korea og Kina. For øyeblikket er Haugland styremedlem i institutt for fredsforskning (PRIO), Universitetet i Bergen (UiB), WWF Norge, Sporveien og Kezzler.

 

foto Knud Jacob Knudsen

Knud Jacob Knudsen er partner i advokatfirmaet Arntzen de Besche og leder entreprisegruppen i Oslo. Han har i mange år bistått både byggherrer, entreprenører og prosjekterende i alle faser av byggeprosjekter – fra tilbudsfasen til sluttoppgjøret. Han har grundig kjennskap til standardkontraktene for bygg og anlegg. I tillegg til tradisjonelle entrepriseavtaler har Knudsen også erfaring med målprisavtaler, prosjektsamarbeid/arbeidsfellesskap og joint ventures.

Chambers’ kilder omtaler at «he is available 24/7 if we want or have the need to discuss a case with him. He also shows great care for the people he is representing and is able to adjust his strategy to make his clients feel comfortable during a legal process, when they sometimes are under big pressure.“ ADeB er medlem av UN Global Compact-programmet, som arbeider for en bevisstgjøring av samfunnsansvar for alle verdens bedrifter. ADeB er også medlem i Skift.

foto Preben Carlsen

Preben Carlsen er grunnlegger og daglig leder i GOOD AS som samarbeider med andre selskaper for å utvikle en konkurransedyktig ombruksøkonomi. Selskapet har jobbet med innsikt, analyse og løsningsutvikling siden 2018 og har nylig lansert Good Work, et abonnement på kontorinnredning med ombruk inkludert, som sin første satsing.

Før han startet GOOD  har Carlsen vært involvert i oppstarten av selskaper som No Hate, Folk, Reodor, Charge og Filter Nyheter, men han er kanskje mest kjent som gründer og leder av kommunikasjonsbyrået Trigger som han bygget opp til å bli verdens beste kreative PR-byrå på bare fem år. Preben er tidligere kåret til den mest populære lederen i medie- og kommunikasjonsbransjen, årets foredragsholder, årets tankeleder, han er tidenes yngste vinner av PR-bransjens hederspris og har blitt utnevnt til en av de 25 mest innovative personene i kommunikasjonsbransjen i Europa.


Arena for Bærekraft

Klimaendringene har utviklet seg fra å være et fysisk fenomen til også å bli sosialt, politisk, etisk og kulturelt. Klimadebatten inneholder mange ulike stemmer, synspunkter og interesser. Samtidig peker vitenskapen på at klimaendringer blir selvforsterkende når de når et visst punkt, slik at Det grønne skiftet og Bærekraft hører tett sammen.

Energibruk og økonomisk vekst har vært tett forbundet, samtidig som det stilles økende krav til at energien må brukes mer effektivt.  Fornybar energi må ta mest mulig over for å nå klimamålene. Omstilling til mer bærekraftig energiforsyning vil ha betydelig konsekvenser for de fleste sektorene som Prosjekt Norge befatter seg med.

For å bidra inn i denne utviklingen har  Prosjekt Norge etablert en tverrgående faggruppe: Arena for bærekraft. Denne skal utvikle bærekraft basert på endringer innen prosjekteierskap, kontrahering og gjennomføringsmodeller, samt ta i bruk mer effektive arbeidsmetodikker. Bærekraftig utvikling er en samfunnsutvikling som imøtekommer dagens forbruksbehov uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner til å få dekket sine.

VI ønsker å rette oppmerksomheten mot Prosess, Organisering og Gjennomføringsmodeller. I tillegg vil PN være en pådriver for å etablere nye forskningsprosjekter og være en spredningskanal for forskningsbasert ny kunnskap.

Rolf Andre Bohne fra NTNU leder Arena for Bærekraft sammen med  Asmamaw Tadege Shiferaw fra NMBU.

Vi skal samarbeide tett med senteret: Green 2050 ved NTNU/Institutt for bygg og- miljøteknikk

Prosjekt Norge og Green 2050

 • Jobbe tett sammen med næringen
 • Utvikle ny kunnskap i tett samvirke med de som har behovet
 • Ha fokus på prosjekter gjennom hele livsløpet
 • Bidra til felles utviklingsprosesser og innovasjon hos partnere
 • Sørge for kunnskapsdeling for maksimal effekt
 • Samarbeide i større forskningsprosjekt med forsking på PhD-nivå sammen med bransjen

Prosjekt Norge har primært fokus på prosjektteori – som kan anvendes på all prosjektrettet virksomhet og være spredningskanal for denne forskningen.

Green 2050 har primært fokus på prosjekter som bidrar til å realisere mål relatert til det grønne skiftet i bygget miljø (fra idé til avvikling).

(Se forøvrig innlegg i bygg.no av 04.05.21 om etableringen)

Sett og hørt: