KunnskapsArena - Høyt Presterende Team (KA HPT)

foto av Lars Kristian Hunn

Lars Kristian Hunn er faglig leder for KA Høyt Presterende Team


Han har over 20 over års erfaring som strategisk og operativ leder fra virksomhetsutvikling i industri og byggebransje, med spisskompetanse i tverrfaglig samhandling. Ansvarsområder har vært virksomhets- og organisasjonsutvikling, strategiutvikling, lederutvikling, teknologiledelse, FoU -ledelse, lean- og forbedringsarbeid i prosjektbaserte virksomheter med inntil 5 mrd i omsetning.

Lars Kristian brenner for å bygge tverrfaglige team som får folk til å prestere så bra som mulig på så kort tid som mulig. Lars Kristian foreleser og forsker ved NMBU og NTNU. Han er en foredragsholder som engasjerer.

KA HPT er en KunnskapsArena som har kommet for å bli – 4 samlinger/workshops vinter/vår 2021 for Prosjekt Norges partnere og andre inviterte.

Når C-19-situasjonen  tillater det vil vi legge opp til  fysisk samling kombinert med digital deltagelse. 

Fakta om KA HPT – KunnskapsArena «Høyt Presterende Team»

  • Vi bruker Workshop som arbeidsform
  • Her skal vi dele og utveksle egne erfaringer om HPT
  • Her skal vi både få og gi inspirasjon OG utfordre etablerte vaner og sannheter
  • Her skal vi drive forbedringsarbeid for å utvikle gode praktiske måter å skape HPT
  • Målet er også å vise hvordan vi jobber med målrettet FoU for å skape innsikt på hvordan vi kan bedre praksis
  • Deltagerne skal selv bidra og lære for å drive eget forbedringsarbeid og fremme HPT i egen organisasjon
  • Deltagerne/partnere inviteres til å selv bidra med egne erfaringer og relevante eksempler i fremtidige samlinger

Vi er alltid åpne for tilbakemelding på avholdte møter og forslag til tema for samlinger fremover.  Ta kontakt med Lars Kristian Hunn eller Wenche Langholm om du har innspill.

Avholdte møter:

23.03.2021 Møte 2:  Lansering av HPT veileder – Enkle råd til ledere og rapport.  Oppsummering og presentasjon.

19.11.2020 Møte 1:  Tema: Lansering av KA HPT med workshop/grupparbeid.  Presentasjoner ved Lars Kristian Hunn, Erik Dammen og Ole Jonny Klakegg.  Presentasjon fra KA HPT 1/20