Bransjeråd Kommuner

Prosjekt Norge har fått mange innspill om at kommunesektoren er under høyt leveringspress og har behov for støtte til faglig utvikling slik at deres prosjekter får best mulige rammebetingelser og en god gjennomføring. 

Vi er allerede godt i gang med et initiativ kalt Nytt vann 2040, som handler om å utarbeide gode modeller for gjennomføring av vannprosjekter. I tillegg har vi også et godt samarbeid med Trondheim kommune både på forsknings- og kunnskapsutviklingssiden, og forskere fra flere av de akademiske partnerne i Prosjekt Norge deltar aktivt i utprøvingen av Best Value Procurement, der flere kommuner er deltakere. 

Vi har sammen med NTNU, OsloMet, UiT Norges arktiske universitet etablert en dedikert faggruppe som skal sette prosjekteierskap og gjennomføringsmodeller i fokus. Dette vil bl.a. rette seg mot både kontraktsformer og samarbeidsmodeller. 

Kamalan Rashasingham leder denne klyngen sammen med Tom Baade-Mathiesen.  Begge fra Oslo Met.

Det er også aktuelt å inkludere fylkeskommuner i denne gruppen, både som byggherrer for videregående skoler og andre bygg, samt en stor økning av fylkeskommunale veier som skal driftes og vedlikeholdes.

Vi vil tilby eksklusive partnerskap til interesserte kommuner.  Som partner kan alle ansatte i kommunen som kan ha nytte av kunnskapsdeling innen prosjektprosesser, delta fritt på alle arrangementer i PN. (Vi tar p.t. kun betalt for den årlige Prosjektkonferansen, med spesialpris for partnere.)  Ta kontakt med senterledelsen i PN for mer info.

Representanter i BR Kommunesektoren:

  • Bergen kommune, Elina Eikemo, fagansvarlig prosjekt
  • Oslo Kommune/VAV, Mattias Albinsson, funksjonsleder
  • Lillestrøm kommune, Axel Hauge, eiendomssjef
  • Møre og Romsdal fylkeskommune, Bjørn Erik Hjellset, prosjektsjef
  • Ullensaker Kommune, Sigrid Nøkleby, enhetsleder
  • NRVA (Nedre Romerrike Vannverk IKS), Gunnar Bjørnsen, avdelingsleder utvikling
  • Kamalan Rashasingham, universitetslektor OsloMet
  • Tom Baade-Mathiesen, universitetslektor OsloMet

Sett og hørt: