OptimalTid – Rett kompetanse på Rett oppgave til Rett tid

Optimaltid - kunnskapsstoff

Sluttkonferanse den 16. oktober i Trondheim Spektrum: Verdiskaping gjennom tidlig involvering av entreprenør

(Påmelding kommer om kort tid)

Fem måter å bygge opp kompetanse innenfor tidlig entreprenørinvolvering

en tavle med ordene best practice i midlen og tegninger rundt

 • Videomoduler (se gjennom når og hvor det passer deg)
 • Les rapporter fra Optimaltid-prosjektet
 • Delta i møter/aktiviteter i Optimaltid-prosjektet (vær aktiv)
 • Artikler og vitenskapelig skriftlig materiale (oppdateres kontinuerlig)
 • Studentoppgaver

Men selvsagt er det gjennom å jobbe i prosjekt som har tidlig involvering i praksis du vil lære mest.

Videomoduler


Om forskningsprosjektet Optimaltid:

1. Bærekraftig mobilitet, Ole Jonny Klakegg, NTNU (20 minutt)
2. Rett kompetanse på rett oppgave til rett tid, Ole Jonny Klakegg, NTNU (20 minutt)

Om tidlig entreprenørinvolvering, erfaringer fra Australia:

3. An introduction to ECI concept, benefits and challenges. Del 1, Farshid Rahmani, RMIT University, Melbourne, Australia (30 minutt)
4. Del 2, Farshid Rahmani, RMIT University, Melbourne, Australia (30 minutt)

Om tidlig entreprenørinvolvering, erfaringer fra Norge og internasjonalt:

5. Tidlig entreprenør involvering: Måter å gjøre det på. Del 1, Paulos Wondimu, Statens vegvesen (30 minutt)
6. Del 2, Paulos Wondimu, Statens vegvesen (30 minutt)

Om tidlig entreprenørinvolvering, erfaringer fra New Zealand:

7. Early Contractor Involvement, when is Early?  Daniel van der Walt, University of Canterbury, New Zealand (40 minutt)
8. ECI, 10 years on, experiences from NZ. Eric Scheepbouwer, University of Canterbury, New Zealand (40 minutt)

Videomodulene 3-8 er opptak fra webinarer 12/11 og 3/12 2020. 

Optimaltid-partnerne sine erfaringer med tidlig entreprenørinvolvering:

9. Erfaringer med tidlig involvering av entreprenør i Statens vegvesen. Bente Aase og Kjell Håvard Belsvik (45 minutt)
10. Erfaringer med tidlig entreprenørinvolvering i Nye Veier. Bjørn Børseth (20 minutt)
11. Erfaringer med tidlig entreprenørinvolvering i Bane NOR. Elin Bustnes Amundsen (20 minutt)
12. De prosjekterendes erfaringer med tidlig involvering av entreprenør i Canada. James Sherlock, WSP (40 minutt)
13. Erfaringer med tidlig entreprenørinvolvering i Bodø kommune. Mats Eirik Ellingsen (30 minutt)


Workshops og aktiviteter

Arrangementene er kun tilgjengelige for prosjektets partnerorganisasjoner, dersom ikke annet blir publisert i Prosjekt Norges aktivitetskalender.


Skriftlige kunnskapskilder

 • Paulos Wondimu: Tidlig involvering av entreprenør. Concept temahefte nr. 12 (lenke)
 • Magnus Svare, Martin Reiten og Ola Lædre: Entreprenørene vil involveres tidligere, artikkel Byggeindustrien (lenke)
 • Tobias Onshuus Malvik, Agnar Johansen: Grad av frihet til tidlig involvering av entreprenør, NTNU rapport. (lenke)
 • Ole Jonny Klakegg: Preparing for successful collaborative contracts. Forberedelsene til samhandlingskontrakter er sterkt påvirket av prosjektets kompleksitet (lenke)
 • Ole Jonny Klakegg: Gjennomføringsmodell – på tide å skifte trøye? Gjestekommentar Byggeindustrien (med tre underliggende fagartikler om temaet via lenker nederst på sida) (lenke)

Rapporter

Rapport nr 1. A Review of Different Construction Project LifecycleAllen Tadayon, Farshid Rahmani and Nadina Memic, 25.06.2020

Rapport nr 2. How to Measure Effect. An Unsructured Literature Review. Atle Engebø, 01.1.2021

Rapport nr 3. Rammebetingelser av betydning for involvering av entreprenør i Statens vegvesens vegprosjekter.  Erlend Ballangrud Borgli, 01.10.2021

Rapport nr 4. OECD-verktøyet Support Tool for Effective Procurement Strategy (STEPS) Ramya Sivakumaran og Ola Lædre. 19.11.2021

Rapport nr 5. Kompleksitet.  Forklaringa på alt som er vondt og vanskeleg?, Ole Jonny Klakegg, 23.03.2022

Rapport nr 6.  Sammenhengen mellom tid og kost i byggeprosjekter. Agnar Johansen, Andreas Dypvik Landmark, Christian Bakke, 01.10.2022

Rapport nr 7. Optimaltid-metoden: løsningskonseptet, Nadina Memic, Ole Jonny Klakegg, Allen Tadayon, 25.05.2022

Rapport nr 8. Potensialet for tidlig entreprenør-involvering i kommunal sektor, Lars Arne Bø, 31.10.2023

Rapport nr 9. Psykologisk trygghet. Et prosjektmiljø for å lykkes med tidlig entreprenørinvolvering, Ida Marie Tvedt, 01.03.2024

Andre kilder (eksterne)

 • DFØ: Offentlige anskaffelser (lenke)
 • Lov om offentlige anskaffelser [anskaffelsesloven] (lenke)
 • Regjeringen.no: Veileder til reglene om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften) (lenke)
 • Regjeringen.no: Teknologi for bærekraftig bevegelsesfrihet og mobilitet (rapport fra ekspertutvalg) (lenke)
 • EBA: Veileder om samspillsentreprise (lenke)
 • Entrepriserettsadvokater: Samspillsentreprise, ulike modeller (lenke)
 • Statens prosjektmodell/KS-ordningen (Concept-programmet) (lenke)
 • Regjeringen.no: Transport21 – Strategi, FoU og innovasjon (lenke)

Vitenskapelige publikasjoner

 • Memić, Nadina, Tadayona, Allen ,  Ishtiaque, Tausif A., Olsson, Nils (2023)
  • Supporting activities in public infrastructure projects that benefit most from ECI: Focus on the design sub-phase. ProjMAN – International Conference on Project MANagement 2023. Porto (Portugal) 8-10 november 2023.
 • Ischtiaque, Tausif Ahmed; Klakegg, Ole Jonny, Wondimu, Paulos Adebe; Andersen, Bjørn; Lædre Ola and Memic, Nadina (2023)
  • Ranking the benefits of early contractor involvement in infrastructure projects from the client’s perspective. EURAM 2023. 14.06.2023, Dublin.
 • Memić, Nadina; Tadayon, Allen; Wondimu, Paulos A.; Lædre, Ola; Klakegg, Ole Jonny (2023)
  • Which contractor competencies are valuable for the client in the pre-construction phase?  Procedia Computer Science 219 (2023) 1901–1908.
 • Hansen, Ulrik; Fosse, Roar; Lædre, Ola:
  • MMI in design process Findings and improvement opportunities from a case study. Procedia Computer Science 2022 ;Volum 196. s. 763-771. NTNU
 • Lium, Marius Espeliødegård; Wondimu, Paulos Abebe; Lædre, Ola:
  • Early contractor involvement in the Valdres Project Delivery Model. Procedia Computer Science 2022 ;Volum 196. s. 1028-1035. NTNU
 • Sigurd B. Paulsen, Atle Engebø & Ola Lædre:
  • Strategic Partnering Between Contractors and Designers. 30th Annual Conference of the International Group for Lean Construction (IGLC) – Edmonton, Canada – 2022. https://doi.org/10.24928/2022/0134
 • Christopher Niranjan, Vegard Knotten & Ola Lædre:
  • Digitalizing Collaborative Planning in Design – a Case Study. 30th Annual Conference of the International Group for Lean Construction (IGLC) – Edmonton, Canada – 2022. https://doi.org/10.24928/2022/0218
 • Kristoffer Brattegard Narum, Atle Engebø, Ola Lædre, Olav Torp:
  • Collaborative Project Delivery With Early Contractor Involvement and Target Cost. 30th Annual Conference of the International Group for Lean Construction (IGLC) – Edmonton, Canada – 2022. DOI: 10.24928/2022/0208
 • Tobias Onshuus Malvik, Paulos Wondimu, Bo Terje Kalsaas, Agnar Johansen (2020)
  • Various Approaches to Early Contractor Involvement in Relational Contracts. Procedia Computer Science 181 (2021) 1162–1170.
 • Atle Engebø, Olav Torp and Ola Lædre (2021)
  • Development of Target Cost for a High-Performance Building. In Proceedings of the 29th Annual Conference of the International Group for Lean Construction, Lima, Peru (pp. 14-17).

Studentoppgaver